Studie ger hopp om ny Alzheimer-behandling

Alzheimers sjukdom orsakas sannolikt av att ett äggviteämne kallad beta-amyloid fälls ut till plack i hjärnan. Professor Kaj Blennow och hans kollega professor Henrik Zetterberg, två av världens ledande Alzheimers-forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin, har i en studie testat en ny behandling som tros kunna reducera placken.

Läkemedlet, en antikropp kallad bapineuzumab, är riktat direkt mot beta-amyloid och har i djurförsök visats minska plackbildning. Den nya studien, som utförts i samarbete mellan forskarna på Neurokemi Lab och läkemedelsbolagen Pfizer och Janssen Alzheimer Immunotherapy, visar att läkemedlet även påverkar biomarkörer i mänsklig ryggvätska som förknippas med mild Alzheimers.

Resultaten, som publiceras i ansedda tidskriften JAMAs Archives of Nerurology, tyder på att läkemedlet kan ha positiva effekter på den nedbrytande process som kännetecknar Alzheimers sjukdom.
 
I studien ingick 46 patienter med mild till måttlig Alzheimers, där 27 patienter behandlades med bapineuzumab och 19 med placebo.

–Hos de som behandlades med bapineuzumab noterades en minskning av de aktuella biomarkörerna. Det tyder på att läkemedlet sänker hjärnans nivåer av det Alzheimerrelaterade proteinet P-tau och kan bidra till att minska nervcellsskadan och bildningen av de neurofibriller som är karaktäristiskt för sjukdomen, säger Kaj Blennow.

I en tidigare studie Göteborgsforskarna visat att läkemedlet även minskar mängden beta-amyloid i hjärnan. Den nya studien ger ytterligare stöd för att läkemedlet har en effekt på själva sjukdomsmekanismerna vid Alzheimer.

–I höst kommer nya och större långtidsstudier som skall ge svar på vilken effekt läkemedlet har på symptomen. Då får vi veta om vi har det första läkemedlet som verkligen kan bromsa själva sjukdomen, säger Kaj Blennow.
 
Innan ett nytt läkemedel kan tas fram krävs dock fler studier, säger Henrik Zetterberg:
 
–Den viktigaste frågan är förstås om de förändringar vi ser i biomarkörerna har en klinisk nytta. Det ska vi nu försöka undersöka i nästa fas, säger han.

Artikeln Effect of Immunotherapy With Bapineuzumab on Cerebrospinal Fluid Biomarker Levels in Patients With Mild to Moderate Alzheimer Disease publicerades i Archives of Neurology i början av april.

Länk till artikel: http://bit.ly/HyXjic

Kontakt:
Henrik Zetterberg, professor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin
031-343 0142
0768-67 26 47 

Kaj Blennow, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
031–343 1791
0761–073 835
kaj.blennow@neuro.gu.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny behandling tros kunna minska plack som förknippas med Alzheimers sjukdom
Twittra det här
Studie visar positiva effekter på patienter med mild Alzheimers
Twittra det här

Citat

I höst kommer nya och större långtidsstudier som skall ge svar på vilken effekt läkemedlet har på Alzheimers sjukdom. .
Kaj Blennow, forskare vid Sahlgrenska akademin