Kommuniké från Scandics årsstämma 2021

Report this content

Scandics årsstämma hölls måndagen den 31 maj 2021. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. På bolagets hemsida finns en video där bolagets vd och ordförande delar med sig av sina reflektioner från 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna och att belopp som stod till årsstämmans förfogande överfördes i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
   

Styrelse, revisor och arvoden

Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Martin Svalstedt, Fredrik Wirdenius och Kristina Patek omvaldes som styrelseledamöter och Therese Cedercreutz valdes till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.
 

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
 

I samband med kommunikéns offentliggörande har Scandic publicerat en video på bolagets hemsida där Per G. Braathen, styrelsens ordförande och Jens Mathiesen, Vd & koncernchef i Scandic Hotels, ger sina reflektioner från 2020. För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.scandichotelsgroup.com.
 

För mer information, kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
+46 709 52 80 06, henrik.vikstrom@scandichotels.com

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.scandichotelsgroup.se           

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar