• news.cision.com/
  • Scandic Hotels Group AB/
  • Scandic offentliggör prospekt och avser att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de konvertibler som emitterades i mars 2021

Scandic offentliggör prospekt och avser att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de konvertibler som emitterades i mars 2021

Report this content

Scandic Hotels Group AB (publ) (“Scandic”, eller “Bolaget”) meddelade den 26 mars 2021 att Bolaget framgångsrikt genomfört en placering av konvertibler (”Konvertiblerna”) som tillförde Scandic en bruttolikvid om cirka 1 609 miljoner SEK. I enlighet med villkoren för Konvertiblerna avser Scandic att ansöka om upptagande till handel av Konvertiblerna på Nasdaq Stockholm. Med anledning av detta har Scandic upprättat ett prospekt som den 21 september 2021 godkändes och registrerades av Finansinspektionen.

Första dag för handel i Konvertiblerna förväntas inträffa omkring den 28 september 2021.

Prospektet är tillgängligt på svenska på Scandics webbplats (www.scandichotelsgroup.com/se) och kommer också att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email:
jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 75 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com

Telefon: +46 709 52 80 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 08:15 CEST.
  

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar