Förändring av antalet utestående aktier i Sectra AB under oktober månad

Report this content

Linköping – 29 oktober 2021 – Antalet utestående aktier i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har under oktober månad ökat med 13 103 460 inlösenaktier av serie A och 179 524 010 inlösenaktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 385 254 940 den 29 oktober 2021.

Förändringen är hänförlig till Sectras inlösenprogram 2021. Samtliga inlösenaktier kommer att lösas in automatiskt för 0,90 kronor per aktie. Avstämningsdagen för indragningen av inlösenaktierna är den 2 november och utbetalning beräknas ske den 5 november 2021. Läs mer på investor.sectra.com/redemption2021.  

Det totala antalet aktier efter förändringen fördelar sig enligt följande:

  • 13 103 460 ordinarie aktier av serie A
  • 179 524 010 ordinarie aktier av serie B
  • 13 103 460 inlösenaktier av serie A
  • 179 524 010 inlösenaktier av serie B

Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B en röst. Det totala antalet röster efter förändringen uppgår till 621 117 220.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl. 08:45.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

Taggar: