Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  På grund av det instabila säkerhetsläget i Europa har vi sett ett ökat behov av lösningar som möjliggör ett säkert kommunikationsutbyte med en hög säkerhetsnivå. Våra kunder måste kunna utbyta all slags säkerhetsklassificerad information, både via röstsamtal och via dokumentöverföringar. Det är en stor ära att få stötta Nederländernas försvarsministerium i detta, och se till att endast de avsedda mottagarna får tillgång till deras information.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV.
  Vi är glada över att inleda detta nya samarbete mellan Sectra och Boston Medical Center. Bytet till Sectras lösning kommer innebära omedelbara effektivitets- och produktivitetsförbättringar för våra radiologer. Förbättringar som bara är möjliga i en modern PACS-lösning. Utöver det kommer Sectras PACS och VNA utgöra grunden i vår strategi för en sammanhållen bildhantering på Boston Medical Center. Det kommer förbättra möjligheterna att ge våra patienter bra vård oavsett var i vår region de bor och vilka finansiella möjligheter de har. Vårdgivarna kommer få en gemensam lösning för bildgranskning och få tillgång till patientens bilder från flera avdelningar oavsett var inom BMC bilderna är tagna.
  Eric Podradchik, chef för vårdinformationssystem på BMC.
  Sectra kommer att förbättra arbetsflödet för BMC:s radiologer genom att göra det möjligt för dem att granska bilder från olika modaliteter i samma lösning, och för deras ortopediska kirurger att utföra preoperativ planering i 2D och 3D.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
  Vi har använt Sectras lösning för ortopedi i många år och är glada över att nu inleda resan mot en enhetlig hantering av alla våra medicinska bilder. Den gemensamma plattformen kommer ge oss moderna verktyg för medicinska bilder samt öka både produktiviteten och samarbetet. Det är en stor del av det som vår kliniska plattform bygger på. Vi kommer heller inte behöva registrera samma information i flera system, vilket därmed minskar risken för misstag.
  Steve Hall, vice vd, Digital Transformation & Information Management på William Osler Health System. 
  Vi är väldigt stolta över att få utveckla vårt samarbete med Osler. Expansionen till en helhetslösning för medicinsk bildhantering speglar deras förtroende för Sectras lösning och för den support vårt kanadensiska team kan ge. Jag är övertygad om att vi med hjälp av den här lösningen kan bidra till att fortsätta öka effektiviteten och tillhandahålla ny teknik till Osler i takt med att de växer.
  Nader Soltani, vd för Sectra i Kanada.
  Under året som gått har vi hjälpt flera vårdgivare med att öka effektiviteten inom radiologin. Många har sett möjligheten att dela resurser och arbetsbelastning som kritiska i att bibehålla patientvård med hög kvalitet i en verklighet där radiologin utsetts för allt högre press. Utöver detta tror jag även att en stabil lösning med effektiva verktyg för granskning av radiologibilder, användarvänlighet och en strategi som inkluderar flera medicinska specialiteter är viktigt i att hantera utmaningarna som radiologerna möter. Detta är extra betydande för komplexa sjukdomar såsom cancer. Jag ser fram emot att träffa vårdgivare på RSNA för att diskutera strategier inom medicinsk diagnostik.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Att kunna arbeta med patologifall på distans gör att vi kan dela och nyttja resurser mellan våra sjukhus vid behov. Detta för att exempelvis jämna ut arbetsbelastning eller bättre hantera komplexa cancerfall där en viss specialist behövs, men också för att främja undervisnings- och forskningsverksamhet. Det gör också att vi kan ge våra patologer, om de så önskar, ett flexibelt arbetsliv eftersom de kommer att kunna göra granskningar på distans.
  Dr O. Renaud, patolog vid Poitiers universitetssjukhus.
  En utmaning för många vårdgivare är att få tillgång till resurser, särskilt specialister. Vi är glada över möjligheten att kunna dra nytta av vår erfarenhet av att implementera regionala bildlösningar för att hjälpa dessa tre universitetssjukhus. Deras gemensamma strävan efter en förbättrad cancervård, tillsammans med modern teknologi, har potentialen att verkligen påverka patienter i det här området. Det är vi stolta över att kunna bidra till.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike.
  Sectras sofistikerade IT-arkitektur, byggd på Microsoft Azure, kommer ge URMC snabb åtkomst till medicinska bilder samtidigt som den säkerställer en säker lagring av patientdata i molnet.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra, Inc.
  Med hjälp av en gemensam lösning på våra olika sjukhus har vi nu möjligheten att använda våra resurser mer effektivt genom att på distans granska åt de sjukhus utan radiologer på plats. Tillsammans med hög systemprestanda och lösningarnas enkla användning ser vi tydliga fördelar för både våra radiologer och deras patienter.
  Gerhard M. Sontheimer, vd för ANregiomed gKU.
  Många tyska vårdgivare ser regionala samarbeten och att dela resurser som en viktig komponent i att leverera högkvalitativ patientvård. Vi är stolta över att få använda vår erfarenhet och teknologi för att förbättra ANregiomeds arbetsflöden för radiologi.
  Peter Osinga, vd för Sectra DACH och Benelux
  Sectra erbjuder kritiska komponenter för modern sjukvård, medicinsk utbildning och ökad cybersäkerhet i samhället. Vår framgång kommer från långa relationer med nöjda kunder som ökar sin användning av våra lösningar och rekommenderar Sectra till andra. Kundernas förtroende är grunden till den starka orderingången.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Genetisk information blir alltmer central i diagnostik och precisionsmedicin, särskilt inom cancervården. Att investera i genomik passar väl in i vår långsiktiga ambition att vara ledande inom diagnostisk informationsteknologi och satsningen har potential att signifikant påverka vården av patienter.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Vi vill ge studenterna möjligheten att komma så nära sin framtida verklighet som möjligt och samtidigt hjälpa lärare att effektivt hantera utbildningen i en omvärld som idag präglas av en explosionsartad ökning av medicinsk kunskap. Som en del i det målet kommer lärare och studenter nu kunna få tillgång till Sectras unika visualiseringsverktyg och kliniska läromedel genom en ny molnbaserad webbportal.
  Johan Carlegrim, vd för affärsenheten Medicinsk Utbildning
  Sectra kan ge vårdteamet på Cooper en effektiv granskningsprocess genom att konsolidera alla bilder, oavsett var de är tagna, i ett system, i en patientjournal.
  Isaac Zaworiski, vd för Sectra i USA
  Som vårdgivare strävar vi efter att skapa ett friskare Niagara. Sectras moderna lösning hjälper oss att samarbeta mer effektivt och dela resurser mellan våra fem sjukhus. På så sätt kan vi ständigt förbättra diagnostiken och säkerställa att vi tillhandahåller den bästa möjliga vården. Lösningen bidrar också till vårt engagemang för att förbättra patientresan med innovativ teknik.
  Mike Sharma, direktör för medicinsk diagnostik på Niagara Health
  Vi är glada över att börja denna nya resa med att implementera Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering för att skapa förutsättningar för att dra nytta av integrerad diagnostik mellan våra radiologi- och kardiologiavdelningar på Niagara Health. Lösningen kommer också göra det möjligt för oss att expandera den med fler av våra medicinska specialiteter.
  Wes McLachlin, handledare, bildbehandlingsinformatik på Niagara Health
  På Niagara Health har vårt fokus varit att optimera patientvården genom en helhetslösning för medicinsk bildhantering. Det var en del av vår digitala strategi som inkluderade en uppdatering av vårt befintliga PACS och som ledde till detta spännande partnerskap med Sectra.
  Mike Sharma, direktör för medicinsk diagnostik på Niagara Health
  Det är glädjande att välkomna Niagara Health till gemenskapen av användare av Sectras helhetslösning i Kanada. Sectras vision om att bidra till ett hälsosammare och säkrare samhälle går hand i hand med Niagaras. Jag tror att Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering kommer stödja Niagaras IT-strategi, effektivisera arbetsflöden och främja deras framtida tillväxt.
  Nader Soltani, vd för Sectra i Kanada
  Pandemin har belyst vikten av att kunna komma åt bilder på distans och ha förmågan att vara flexibla och uthålliga i den tjänst vi levererar. Patologerna kommer att ha möjlighet att rapportera rutinfall och brådskande arbete hemifrån kort efter att fallen kommer för granskning från laboratoriet. Med hjälp av samtidig tillgång till bilder samt möjlighet att annotera dessa kommer patologerna att kunna samarbeta kring fall även om de befinner sig på olika platser. Då en del av våra patienter remitteras till specialistsjukhus kommer en förbättrad datadelning med dessa specialistcenter minska handläggningstiden för patientärenden. Digital patologi har också underlättat införandet av digitala processer inom laboratoriet vilket minskar behovet av manuellt arbete och förbättrar patientsäkerheten.
  Sarah Rollo, projektledare för patologi, på West Suffolk NHS Foundation Trust
  Denna nya teknik kommer göra det möjligt för vår personal att analysera och dela prover på distans vilket i sin tur gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra den service vi tillhandahåller genom att se till att våra patienter får sina provresultat så snabbt som möjligt. Det kommer också göra det lättare att samarbeta med kollegor som arbetar från specialistsjukhus för att få second opinions så att patienter kan påbörja den behandling som de kan behöva i ett tidigt skede. Vi är glada över att vara en av de första vårdgivarna i landet som introducerar detta digitala patologisystem som ytterligare kommer hjälpa vår personal att leverera bästa möjliga service.
  Dr Yinka Fashedemi, klinisk chef för cellulär patologi på East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust
  Den förändring av de tjänster inom diagnostik som NHS genomgår i och med att de digitaliserar patologin är den största omvandlingen på årtionden, om inte århundranden. East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust och West Suffolk NHS Foundation Trust ligger i framkant av den resan och är särskilt innovativa i sin användning av molntjänster för att säkerställa att deras initiativ förblir skalbart och hållbart. Vi är extremt stolta över att ha möjligheten att vara med och bidra i den här förändringen som kommer leverera signifikanta fördelar för både sjukvårdspersonal och patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Det är avgörande för våra kunder att kunna lita på den utrustning de använder för att utbyta högt säkerhetsklassificerad information. Följderna kan bli allvarliga om informationen hamnar i orätta händer. Ordern bekräftar att vår lösning uppfyller kraven på säker kommunikation på en hög nivå.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV
  Att ha vår nya bilhanteringslösning som en molnbaserad tjänst kommer innebära att vi kan skifta fokus på vår IT-avdelning. Det betyder att vårt team kommer behöva ta mindre ansvar för IT-hanteringen vilket är en stor fördel. Vi förväntar oss också kliniska fördelar såsom snabbare tillgång till nya funktioner och ny teknik. Att byta till en skalbar molntjänst främjar våra ambitioner om ett gemensamt molnsystem som stödjer alla sjukhus inom partnerskapet för samarbete mellan organisationer (Integrated Care System). Det är ett viktigt första steg för att utnyttja vår samarbetspotential i nordöstra regionen av London.
  Niall Canavan, IT-och systemchef på Homerton Healthcare NHS Foundation Trust
  Sectra och Microsoft delar en gemensam ambition för att förbättra vården och tillhandhålla hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Jag ser fram emot att vi genom vår erfarenhet av regionsövergripande helhetslösningar för medicinsk bildhantering, som passar samarbeten i vården väl, kan hjälpa Homerton Healthcare NHS Foundation Trust att uppnå kliniska fördelar, fördela arbetsbelastningen och förse sina anställda med moderna verktyg.
  Jane Rendall vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden. Behoven av högre produktivitet, skalbarhet och tillgång till ny teknik ökar inom alla våra produktområden. Vårt framgångsrecept är nöjda kunder vilket i sin tur kräver nöjda medarbetare, i den ordningen. Lägg till en tydlig fokusering på marknader som växer, en bra kostnadskontroll, en tydlig bild av vart vi är på väg och en uthållighet kring denna riktning. Sectras utveckling genom åren visar på styrkan i denna kombination.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Jag är glad att Sectra har valts ut för att stödja offentliga sjukhus i den här viktiga omställningen till digital patologi. Jag är säker på att vi tillsammans kommer kunna förbättra patientvården genom effektivare bildgranskning, samarbete, kunskapsdelning och implementering av ny teknologi såsom AI.
  Fabien Lozach, vd för Sectra Frankrike
  En av framtidens stora utmaningar är hotet från kvantdatorer. Därför är det extremt viktigt för våra kunder att Sectra fortsätter arbetet med att förstärka skyddet och bygga säkerhetslösningar på kvantsäkra principer. Jag är stolt över det fortsatta förtroende som vi får av Försvarets Materielverk att upprätthålla och vidareutveckla Sveriges förmåga till säker kommunikation.
  Magnus Brege vd Sectra Communications
  Våra kunder måste kunna utbyta säkerhetsklassificerad information på ett effektivt sätt oavsett var de arbetar, och ändå vara säkra på att bara de avsedda mottagarna får tillgång till informationen. Det innebär ett stort förtroende och är ett mycket viktigt uppdrag för oss att kunna stödja kunderna i denna utmaning.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV
  Det nya systemet kommer göra att viktiga diagnostiska bilder omedelbart finns tillgängliga på våra sjukhus för de som granskar bilderna och övrig involverad vårdpersonal. Det kommer även förbättra tillgången av medicinska bilder över stora delar av sydöstra England eftersom många andra sjukhus också använder Sectras lösning.
  Sue Lang som har varit ansvarig för konsortiet och dess projekt kring att transformera radiologin på East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust
  Patienter kan förvänta sig att deras bilder följer dem genom vårdkedjan, oavsett om det är inom konsortiet eller utanför. Cancerpatienter blir exempelvis ofta förflyttade till specialistcenter och andra hänvisas till sjukhus i London som en del av ett traumanätverk och kommer sedan tillbaka till oss. Det är alltså avgörande att vi enkelt kan få tillgång till och dela bilderna.
  Sue Lang som har varit ansvarig för konsortiet och dess projekt kring att transformera radiologin på East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust
  Noggrann och snabb diagnos är nyckeln till att fatta välgrundade beslut om lämplig behandling. Sjukhusen i Kent kommer att bli mer sammansvetsade både med varandra och med andra i regionen eftersom de moderniserar bilddiagnostiken. Detta för att säkerställa det bästa utfallet för patienter och för att skapa de bästa tänkbara arbetsförhållandena för radiologer och professionella vårdgivare.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Sectra och få en lösning för medicinsk bildhantering som också ger oss förutsättningar att utöka vår användning av artificiell intelligens som ett sätt att öka den diagnostiska säkerheten. Bilddiagnostiken spelar en central roll i vårt arbete med att diagnostisera och behandla olika sjukdomar hos patienter i Region Hovestaden. Vi ser fram emot att använda det nya systemet och ge våra patienter en än mer exakt och effektiv vård.
  Rasmus Møgelvang, biträdande direktör på Rigshospitalet
  Vi ser att allt fler vårdgivare väljer molnbaserade prenumerationstjänster. Vi ser fram emot att vara med på denna resa tillsammans med Region Hovestaden som nu både börjar använda ny teknologi såsom AI och förändrar hur de får tillgång till och samarbetar kring medicinska bilder i regionen för att ytterligare förbättra vården för patienterna.
  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark
  Att hitta en modern lösning för att förbättra våra IT-systems prestanda och effektivisera radiologernas granskning av medicinska bilder var avgörande för vårt val. Det var också viktigt för oss att lösningen skulle stödja framtida tillväxt, ha bra integrationsmöjlighet för AI och möjlighet till granskning på distans eftersom vi ser att det blir av allt större betydelse framöver.
  Dr. Ryan Margau, chefsradiolog och medicinskt ansvarig för området bilddiagnostik på North York General Hospital
  Jag är glad över att välkomna North York General Hospital som den nyaste medlemmen av användare av Sectras helhetslösning för medicinska bilder i Kanada. Sectras lösning kommer att göra det lättare att expandera lösningen i takt med att de växer som vårdgivare och gör det möjligt att i framtiden utöka systemet för att dra nytta av integrerad diagnostik och ny teknologi såsom AI och digital patologi.
  Nadar Soltani, vd för Sectra i Kanada
  Vi kommer kunna integrera Sectras lösning för digital patologi med vårt befintliga multimediaarkiv, VNA. Det gör det möjligt för oss att få tillgång till bilder från andra medicinska discipliner vilket skapar integrerade arbetsflöden som spänner över flera avdelningar. Vi kan då samarbeta enklare vilket i slutänden innebär än bättre patientvård.
  F.J (Folkert) van Kemenade, chef för patologiavdelningen vid Erasmus University Medical Center
  Sectras tidigare erfarenhet av att digitalisera patologi för fullskalig primärdiagnostik, både globalt och i Nederländerna, kommer vara otroligt värdefull och vi ser fram emot att ta det här steget för bättre cancervård tillsammans.
  F.J (Folkert) van Kemenade, chef för patologiavdelningen vid Erasmus University Medical Center
  Det vi uträttar tillsammans med våra kunder gynnar miljontals patienter runt om i världen, förbättrar medicinsk utbildning och hjälper viktiga samhällsfunktioner med cybersäkerhet. Det bästa sättet vi kan växa på är att få fler nöjda kunder som rekommenderar Sectra till de som ännu inte är kunder hos oss.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Digital patologi är nu en nationell prioritet. Många vårdgivare inom NHS vill dra nytta av den kraftfulla tekniken för att leverera än bättre vård för patienter. Med NPIC hoppas vi kunna tillhandahålla en beprövad modell, underbyggd med avancerad teknologi från Sectra, som kommer att hjälpa många fler sjukhus att snabbt förverkliga sina ambitioner och dra nytta av det grundarbete som vi redan har gjort.
  Professor Darren Treanor, NPIC:s direktör och patolog vid Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
  Vårt arbete började med ett regionalt fokus men går nu mot att adressera några av de stora kliniska prioriteringar på ett nationellt plan inom områden som pediatrisk vård och sarkom där det är särskild brist på patologispecialister. Vi har nu sett betydligt bredare nytta av vårt program. Vi har visat hur digital patologi kan användas och med hjälp av våra lärdomar kommer vi kunna hjälpa resten av NHS att göra likadant och skala upp sin användning, med målet att övergå till digital patologi för att bidra till än bättre patientvård.
  Basharat Hussain implementeringsansvarig på NPIC
  Vi har arbetat med sjukhus och regioner över hela Storbritannien i flera år för att anamma digitala metoder inom diagnostik på ett sätt som förbättrar personalens arbetssituation och som möjliggör nya och hållbara sätt att leverera tjänster på och hantera den ökande efterfrågan. Organisationer inom NHS kan nu ge sig ut på denna resa i rask takt där de har möjlighet att lära sig av pionjärer inom området, såsom de i norra England. De har jobbat dedikerat med detta och är nu är redo att dela sin framgång.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Vi letade efter en leverantör som vi kan fortsätta växa med för att gemensamt kunna möta framtida behov liksom en lösning som kan ge våra vårdteam de verktyg och information de behöver i en och samma applikation. Vi kommer nu exempelvis kunna utföra flerspråkig svarsskrivning på bland annat holländska och franska vilket effektiviserar granskningen. Vi ser fram emot att arbeta med Sectra för att uppnå våra mål och kunna ge bästa möjliga vård.
  Dr. Peters, chef för patologiavdelningen på AZ Sint-Maria Halle
  Digital patologi är något vi är oerhört stolta över. Det är en enorm transformation för Nordirland. Vårdpersonal jobbar i multidisciplinära team och att då ha tillgång till information och bilder från olika specialiteter i ett system är oerhört värdefullt för samarbetet och för att möjliggöra mer kompletta diagnostiska svar.
  Nicky Harvey, ansvarig för NIPACS på BSO
  Det här är den mest betydelsefulla förändringen inom cellpatologi på över 150 år. Projektet har bidragit med mycket till den biomedicinska forskningen och ledningen eftersom vi nu har en översikt i realtid av alla våra fall och deras granskningsstatus. Den grad av detaljerad information som nu delas mellan avdelningar förändrar vår analys av svarstider totalt. Det här kan potentiellt bidra till att sätta mer korrekta förväntningar för vårdpersonal och patienter om när svar kommer vara klara. Vi kan enklare identifiera och flagga rutinfall och mer akuta fall.
  Robbie Wilson, avdelningschef vid Institute of Pathology på Belfast Health and Social Care Trust
  Genom att använda en gemensam plattform skapas många viktiga fördelar. Att kunna se både röntgenbilder och digitala patologibilder sida vid sida är revolutionerande för patientvården.
  Isaac Zaworski VD på Sectra Inc
  Betydelsen av att vi får den här positiva feedbacken från våra kunder kan inte nog betonas. Det är det bästa beviset vi kan få på att vi har anställt och behållit extremt kompetent och motiverad personal som lyssnar på och bryr sig om våra kunder. Alla på Sectra vet att det i slutändan är patienter som gynnas av våra produkter och tjänster. Det här gör oss otroligt glada och stolta.
  Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra Imaging IT Solutions
  Varje år tar vårdpersonal i tusental världen över sig tiden att dela sina åsikter med KLAS. De vet att deras tankar hjälper leverantörer att förbättra sig, och andra vårdgivare att ta bättre beslut. Dessa samtal är för mig en konstant påminnelse om hur viktigt det är med korrekt, ärlig och oberoende granskning av sjukvårdsbranschen. Rapporten Best in KLAS och utmärkelserna den innehåller sätter en kvalitetsstandard för mjukvaru- och tjänstebolag. Leverantörer som vinner utmärkelsen Best in KLAS bör fira liksom komma ihåg att vårdgivare numer bara accepterar det bästa från sina produkter och tjänster. Utmärkelsen Best in KLAS är en tydlig signal till vårdgivare på vilken hög nivå de kan förvänta sig från de leverantörer som tilldelas dem.
  Adam Gale, vd för KLAS
  Några av de som kommer gynnas mest är de patienter som rör sig mellan vårdgivare i regionen när de hänvisas till olika specialistcentrum – oavsett om det är för cancervård, trauma, kärlmedicin, oftalmologi, kirurgi och så vidare.
  Dr Benjamin Salt, klinisk chef för konsortiet, arbetar som interventionell radiolog samt biträdande klinisk informationschef på East Sussex Healthcare NHS Trust
  Förbättrad tillgång till medicinska bilder kommer göra det möjligt för oss att ha en flexibel arbetsstyrka som kan jobba utspritt i regionen. Det kommer vara bra för personal, patienter och för svarstider i och med att vissa sjukhus ibland saknar kapacitet. En radiograf på ett sjukhus kan ha kapacitet att hjälpa till att minska överbelastning på ett annat sjukhus. Med en regionalt sammankopplad modell för medicinska bilder blir det möjligt.
  Dr Andrew Carne, interventionell radiolog, klinisk chef och klinisk informationschef på Royal Surrey NHS Foundation Trust
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter