Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under december månad

Linköping – 29 december, 2017 – Antalet utestående aktier i Sectra AB (STO: SECT B) har under december månad ökat med 133 651 aktier av serie B. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 119 669 den 29 december 2017.

Förändringen är hänförlig till en nyemission till följd av att konvertibelinnehavare har löst in konvertibler i Sectras program 2014/2017.

Det totala antalet aktier efter förändringen fördelar sig enligt följande:

  • 2 620 692 ordinarie A-aktier.
  • 35 498 977 ordinarie B-aktier.

A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster efter förändringen uppgår till 61 705 897.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017, kl. 11:15.  

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar