Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under september månad

Antalet aktier i Sectra AB (STO: SECT B) uppgår den 30 september 2014 till 74 542 034, varav 5 241 384 A-aktier och 69 300 650 B-aktier. Det innebär en ökning av antalet utestående aktier under september månad med 37 271 017 aktier, varav 2 620 692 är inlösenaktier av serie A och 34 650 325 är inlösenaktier av serie B.

Förändringen är hänförlig till en split 2:1 med obligatoriskt inlösenförfarande som årsstämman i Sectra fattade beslut om den 8 september 2014. Genom inlösenförfarandet överförs 4,50 kronor per inlösenaktie, totalt cirka 167 Mkr, till Sectras aktieägare.

Med avstämningsdag den 15 oktober 2014 kommer indragning ske automatiskt av 37 271 017 inlösenaktier, varav 2 620 692 av serie A och 34 650 325 av serie B. Antalet utestående aktier kommer därefter att uppgå till 37 271 017, varav 2 620 692 ordinarie A-aktier och 34 650 325 ordinarie B-aktier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 september 2014 kl 10:30.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra  AB, 0705 - 23 52 27
Simo Pykälistö, CFO och vice VD Sectra AB, 0703 - 51 53 03

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera