Inbjudan till presentation av Sectras halvårsrapport den 12 december

Linköping – 1 december, 2016 – IT och medicinteknikbolaget Sectra (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för halvårsperioden maj-oktober 2016 på måndagen den 12 december. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens.

Publicering delårsrapport:  kl. 08:00 den 12 december 2016

Presentation/telefonkonferens:  kl. 10:00 den 12 december 2016

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

  •  SE: +46 856642690
  •  UK: +44 2030089801
  •  US: +1 8557532235

Presentationen hålls på engelska och kan följas via webben på: www.sectra.se/irwebcast. Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Torbjörn Kronander, Sectras koncernchef och vd, samt Simo Pykälistö, Sectras CFO och vice vd, presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.se/irwebcast som PDF cirka 15 minuter före telefonkonferensen.

Sectras kalender för finansiell rapportering 2016/2017

  • 12 december 2016 kl 08:00: Halvårsrapport
  • 7 mars 2017 kl 08:00: Niomånadersrapport
  • 30 maj 2017 kl 08:00: Bokslutskommuniké 2016/2017

Prenumerera på information

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på www.sectra.com/prenumerera.

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Taggar:

Prenumerera