Inbjudan till presentation av Sectras niomånadersrapport den 12 mars

Report this content

Linköping – 1 mars 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för perioden maj 2017–januari 2018 den 12 mars 2018. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens. 

Torbjörn Kronander, Sectras koncernchef och vd, samt Mats Franzén, Sectras CFO, presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor.

Publicering delårsrapport:  kl. 08:00 den 12 mars 2018

Presentation/telefonkonferens:  kl. 10:00 den 12 mars 2018

För att delta, ring in 5–10 minuter före konferensen på:

  •  SE +46 856642665
  •  UK +44 2030089807
  •  US +1 8558315944

Presentationen hålls på engelska och kan följas via webben på www.sectra.se/irwebcast. Där kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig som PDF på www.sectra.se/irwebcast, cirka 15 minuter före telefonkonferensen.

Sectras kalender för kommande finansiell rapportering 

  •  12 mars 2018 kl. 08:00: Niomånadersrapport
  •  29 maj 2018 kl. 08:00: Bokslutskommuniké 2017/2018
  •  4 september kl. 08:15: Tremånadersrapport 2018/2019
  •  6 september 2018 kl. 15:30: Årsstämma i Linköping

För mer information om Sectras finansiella event och rapporter: http://www.sectra.com/investor/calendar/ 

Prenumerera på information 

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på: www.sectra.com/prenumerera 

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar: