Inbjudan till presentation av Sectras niomånadersrapport den 7 mars och finansiell kalender för kommande verksamhetsår

Linköping – 1 mars, 2017 – Medicinteknik och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för niomånadersperioden maj 2016-januari 2017 på tisdagen den 7 mars 2017. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens. 

Publicering delårsrapport:  kl. 08:00 den 7 mars 2017

Presentation/telefonkonferens:  kl. 10:00 den 7 mars 2017

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

  • SE: +46 856642691
  • UK: +44 2030089810
  • US: +1 8557532235

Presentationen hålls på engelska och kan följas via webben på: www.sectra.se/irwebcast. Där kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Torbjörn Kronander, Sectras koncernchef och vd, samt Mats Franzén, Sectras CFO, presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen kommer att finnas tillgänglig som PDF på Sectras hemsida, www.sectra.se/irwebcast, cirka 15 minuter före telefonkonferensen.

Sectras kalender för kommande finansiell rapportering

  • 30 maj 2017 kl 08:00:  Bokslutskommuniké 2016/2017
  • 12 september 2017 kl 08:00:  Tremånadersrapport 
  • 13 september 2017 kl 15:30, i Linköping:  Årsstämma 2017         
  • 8 december 2017 kl 08:00:  Sexmånadersrapport
  • 6 mars 2018 kl 08:00:  Niomånadersrapport          
  • 29 maj 2018 kl 08:00:  Bokslutskommuniké 2017/2018                 

För mer information om Sectras finansiella event och rapporter: http://www.sectra.com/investor/calendar/

Prenumerera på information

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på: www.sectra.com/prenumerera  

För ytterligare information kontakta

Helena Pettersson, Chief Investor and Press Relations Officer Sectra AB, 013-23 52 04 eller e-post info.investor@sectra.se

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera