Inbjudan till presentation av Sectras tremånadersrapport den 3 september

Report this content

Linköping – 22 augusti, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för perioden maj–juli 2019 den 3 september 2019. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens/audiocast.  

Publicering av delårsrapporten: kl. 08:15 den 3 september 2019

Presentation och audiocast: kl. 10:00 den 3 september 2019

För att delta, följ presentationen via webben, sectra.com/q1report2019 eller ring in 5–10 minuter före konferensen på:

SE +46851999383

UK +443333009034

US +18335268380

Sectras ledning presenterar den finansiella rapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska och en inspelad version kommer att finnas tillgänglig efteråt på sectra.com/q1report2019.

Presentationen som PDF kommer att finnas tillgänglig på webbsidan cirka 30 minuter före telefonkonferensen.

Sectras kalender för finansiell rapportering och årsstämma 

 5 september 2019 kl. 15:30:   Årsstämma
 29 november 2019, kl. 08:15:   Sexmånadersrapport 
 4 mars 2020, kl. 08:15:  Niomånadersrapport 
 3 juni 2020, kl. 08:15:   Bokslutskommuniké 2019/2020       

För mer information om Sectras finansiella event och rapporter: investor.sectra.com/events-and-presentations/

Prenumerera på information 

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på: www.sectra.com/prenumerera 

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se

Taggar:

Prenumerera