Inbjudan till presentation av Sectras tremånadersrapport den 4 september

Linköping – 23 augusti 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för perioden maj–juli 2018 den 4 september 2018. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens/webcast.

Publicering av delårsrapporten:  kl. 08:00 den 4 september 2018

Presentation:  kl. 10:00 den 4 september 2018

För att delta, ring in 5–10 minuter före konferensen på:

  •  SE +46 8 5664 2662
  •  UK +44 20 3008 9806
  •  US +1 855 753 2235

Sectras ledning presenterar den finansiella rapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska och kan följas via webben på www.sectra.se/irwebcast. Där kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig som PDF på www.sectra.se/irwebcast, cirka 15 minuter före telefonkonferensen.

Sectras kalender för kommande finansiell rapportering 

  •  6 september 2018 kl. 15:30: Årsstämma i Linköping
  •  7 december 2018 kl. 08:15: Sexmånadersrapport
  •  6 mars 2019 kl. 08:15: Niomånadersrapport
  •  28 maj 2019 kl. 08:15: Bokslutskommuniké 2018/2019

För mer information om Sectras finansiella events och rapporter: http://www.sectra.com/investor/calendar/

Prenumerera på information 

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på: www.sectra.com/prenumerera

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera