Sectra håller kapitalmarknadsdag med fokus på cybersäkerhet

Report this content

Pressmeddelande – 26 september 2019 – medicinteknik och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) håller idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Vd Torbjörn Kronander presenterar Sectras roll och tillväxtpotential inom området cybersäkerhet tillsammans med medlemmar av företagsledningen för bolagets verksamhetsområde Secure Communications. Pia Gruvö från svenska Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, ger en inblick i dagens och framtidens utmaningar inom kryptering och cybersäkerhet. 

Presentationerna under kapitalmarknadsdagen kommer att ge en uppdatering av marknader, produkterbjudanden och strategierna för tillväxt inom Secure Communications, samt hur verksamhetsområdet bidrar till Sectras mål.

– Vi arbetar med att utvidga vårt erbjudande till fler kunder och stora framtidssatsningar pågår inom kundsegmenten kritisk infrastruktur och säkerhet för myndigheter/företag. Affärsmodellen har historiskt till stor del byggt på produkt- och projektleveranser, men nu ligger fokus på att öka andelen drift- och supporttjänster. Vår ambition är att fortsätta växa med lönsamhet inom samtliga kundsegment. Tillväxtstrategin bygger på tydligare fokus på kundsegment och att öka tjänsteförsäljningen samt vidga kunderbjudandet genom partnerskap, säger Simo Pykälistö, vd för Sectras verksamhetsområde Secure Communications.

Området Secure Communications, som står för omkring 10 procent av koncernens omsättning, hjälper kunderna att minska riskerna för avlyssning av samhällets viktigaste hemligheter samt för dataintrång i känslig infrastruktur. Verksamhetsområdet har vuxit omkring 20 procent per år sedan 2015 och omsätter idag över 150 Mkr. Kundernas behov drivs bland annat av den pågående digitaliseringen i samhället, ökande cyberhot, det geopolitiska läget och utvecklingen av kvantdatorer. Med en gedigen kompetens inom cybersäkerhet och förtroende från säkerhetsmyndigheter och kunder i Europa är Sectra väl utrustat att möta den ökade efterfrågan från såväl kritisk infrastruktur som andra centrala samhällsfunktioner och myndigheter.

Unik kombination
Sectra är ett starkt varumärke inom cybersäkerhet och medicinsk IT, områden där förtroende är helt avgörande för val av leverantör. Kombinationen är unik och är särskilt en tillgång på sjukvårdsmarknaden där behovet av skydd mot dataintrång och cyberattacker har ökat kraftigt de senaste åren.

– Under de senaste åren har vi upplevt en positiv utveckling med ökande synergier, där verksamheterna inom medicinsk IT och cybersäkerhet stärker varandra. Koncernen har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet, långa kundkontrakt och en stadigt ökande andel återkommande intäkter från växande marknader. Utöver det har vi ett antal nya geografiska marknader och spännande framtidsprojekt som kan bli stora på sikt – bland annat satsningen inom cybersäkerhet på att hjälpa bolag inom energisektorn och processindustrin med säkerhetsanalys och övervakningstjänster för kritiska driftsystem, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB.

Talare, program och presentationer
Talare är Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, Simo Pykälistö, vd för Secure Communications och vice vd Sectra AB, Lars Larsson VP kundsegment Critical infrastructure, Robert Lidquist, VP kundsegment Civil Authorities, Fredrik Sundström VP kundsegment National Security, Jonathan Jogenfors, forskningschef Secure Communications och Pia Gruvö, chef för krypto och it-säkerhet vid svenska Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Dagens program finns tillgängligt på investor.sectra.com/cmd26sep. Inspelade presentationer publiceras senast dagen efter eventet.

Om Sectra
Sectra utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution. Verksamheten bedrivs från kontor i Sverige, Nederländerna och Finland. 

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/

För ytterligare information kontakta
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB och vice vd Sectra AB, tel: +46 (0)703 51 53 03
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, tel: +46 (0)13-23 52 27Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi arbetar med att utvidga vårt erbjudande till fler kunder och stora framtidssatsningar pågår inom kundsegmenten kritisk infrastruktur och säkerhet för myndigheter/företag.
Simo Pykälistö, vd för Sectras verksamhetsområde Secure Communications
Under de senaste åren har vi upplevt en positiv utveckling med ökande synergier, där verksamheterna inom medicinsk IT och cybersäkerhet stärker varandra. Koncernen har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet, långa kundkontrakt och en stadigt ökande andel återkommande intäkter från växande marknader.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB