• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectra på kapitalmarknadsdagen 2023 — fokus på kundvärde och hållbar tillväxt

Sectra på kapitalmarknadsdagen 2023 — fokus på kundvärde och hållbar tillväxt

Report this content

Pressrelease – 27 januari, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) håller idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Ledningen kommer att presentera hur Sectra kan skapa värde och en långsiktig hållbar tillväxt framöver. 

Kapitalmarknadsdagens presentationer kommer att ge det senaste om företagets marknader, strategier och prioriteringar. Besökare kommer att få en inblick i företagets övergripande vision och den företagskultur som ligger bakom att Sectra är ledande inom kundnöjdhet, rankad som en av Sveriges bästa arbetsgivare samt ses som en framgångshistoria för investerare.

– Sectras finansiella mål och strategiska ambitioner är fortsatt desamma. Behovet av en produktivare hälsovård samt av cybersäkerhet är större än någonsin. Inom medicinområdet driver konsolideringsbehov och cybersäkerhetsfrågor mot övergång till molnet, och vi håller på att ställa om till tjänsteförsäljning och molnbaserade leveranser. Även om denna övergång kommer att innebära en tillfälligt dämpande effekt på vår finansiella tillväxt, kommer den långsiktigt att gynna oss och våra kunder. Inom datasäkerhetsområdet är säkerhetssituationen i Europa samt behovet av datasäkerhet, inte minst i mobila tillämpningar, starka faktorer i vår framtida tillväxt, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB. 

Han fortsätter:
– De utmaningar som många vårdgivare står inför idag rör ökad arbetsbelastning, bristen på resurser och en begränsad budget. Kostnadsbegränsningar, personalens välmående och cybersäkerhet ökar i betydelse. Därför är färre och effektivare IT-system, för exempelvis hantering av medicinska bilder mellan flera sjukhus och/eller olika typer av bilder och diagnostiska specialiteter, avgörande. Vi satsar på att en helhetslösning för alla typer av medicinska bilder, en så kallad "pixel EMR"-lösning, är vad framtidens kunder eftersträvar.

Talare, program och presentationer
Presentationerna kommer att hållas på engelska och talarna inkluderar representanter från ledningsgruppen samt koncernens verksamheter Imaging IT Solutions, Secure Communications och Business Innovation.

Programmet kan du hitta på eventets websida https://investor.sectra.com/cmd2023. Kapitalmarknadsdagen hålls på plats i Stockholm, men presentationerna spelas in och kommer att finnas tillgängliga efteråt via länken.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sectras finansiella mål och strategiska ambitioner är fortsatt desamma. Behovet av en produktivare hälsovård samt av cybersäkerhet är större än någonsin. Inom medicinområdet driver konsolideringsbehov och cybersäkerhetsfrågor mot övergång till molnet, och vi håller på att ställa om till tjänsteförsäljning och molnbaserade leveranser. Även om denna övergång kommer att innebära en tillfälligt dämpande effekt på vår finansiella tillväxt, kommer den långsiktigt att gynna oss och våra kunder. Inom datasäkerhetsområdet är säkerhetssituationen i Europa samt behovet av datasäkerhet, inte minst i mobila tillämpningar, starka faktorer i vår framtida tillväxt. De utmaningar som många vårdgivare står inför idag rör ökad arbetsbelastning, bristen på resurser och en begränsad budget. Kostnadsbegränsningar, personalens välmående och cybersäkerhet ökar i betydelse. Därför är färre och effektivare IT-system, för exempelvis hantering av medicinska bilder mellan flera sjukhus och/eller olika typer av bilder och diagnostiska specialiteter, avgörande. Vi satsar på att en helhetslösning för alla typer av medicinska bilder, en så kallad "pixel EMR"-lösning, är vad framtidens kunder eftersträvar.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.