Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017/2018

Pressmeddelande Linköping – 28 juni 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 är nu publicerad på www.sectra.com/arsredovisning. Styrelsens bolagsstyrningsrapport för samma period är publicerad på www.sectra.com/bolagsstyrning.

Investerare och aktieägare hänvisas i första hand till de digitala versionerna på hemsidan. Personer som ändå önskar en tryckt årsredovisning per post kan beställa det på följande länk: http://www.sectra.com/investor/subscribe/reports/. Distribution av den tryckta årsredovisningen sker från och med mitten av juli.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni, 2018, kl. 08:25 CET. 

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sectras framgångar bygger på att vi alltid sätter kunden i centrum. Vi är väl positionerade för en fortsatt stark utveckling och vår målbild för framtiden är tydlig.
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB