Sectra utser ny CFO

Report this content

Linköping den 10 januari 2022 – Jessica Holmquist blir ny CFO hos medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B). Jessica kommer att ta plats i Sectras koncernledning och tillträder rollen under våren 2022.

Jessica Holmquist, 45 år, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och gedigen finansiell erfarenhet från bolag med internationell verksamhet. Närmast kommer Jessica från en roll som Business Area Controller Corporate i försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, där hon har varit tillförordnad koncerncontroller under en period och arbetat i olika ledande befattningar inom ekonomifunktionen sedan 2012. Jessica har också flera års erfarenhet av Corporate Finance och revision i noterade bolag från PWC. 

Jessica Holmquist efterträder nuvarande CFO Mats Franzén. Som tidigare kommunicerats kommer Mats att övergå i en ny roll som industridoktorand och senior rådgivare till Sectras företagsledning.

Denna information är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 klockan 10:35.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar