• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectras mobila VPN på OSI-lager 4 godkänns av holländska säkerhetsmyndigheten

Sectras mobila VPN på OSI-lager 4 godkänns av holländska säkerhetsmyndigheten

Report this content

Linköping – 7 september, 2020 – Den holländska säkerhetsmyndigheten NLNCSA har godkänt medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) mobila VPN för användning till och med säkerhetsnivån RESTRICTED. Sectras mobila VPN kommunicerar på  det fjärde lagret av OSI-modellen, som är en modell för datorkommunikation. Lösningen gör att exempelvis civila myndigheter, regeringstjänstemän och aktörer inom kritisk infrastruktur får tillgång till interna nätverk på distans utan att riskera informationsläckage. Därmed kan användaren nå samma information och applikationer som från sin ordinarie arbetsplats oavsett varifrån de arbetar. Lösningen anses säkrare än att öppna hela nätverk som klassiska VPN på lager 3 gör. 

I samband med att många organisationer blir mer mobila behövs lösningar som tillåter att även de yrkesgrupper som hanterar känsliga eller säkerhetsklassificerade uppgifter ska kunna genomföra sitt vanliga arbete även utanför kontoret. Sectras mobila VPN som kommunicerar på lager 4 av OSI-modellen öppnar bara den eller de tjänster som användaren har rättigheter till. Detta till skillnad från det klassiska VPN på lager 3 som normalt öppnar hela nätverket för den mobila enheten och därmed innebär högre risk för intrång. 

– Våra kunder har ett stort behov av att kunna hantera känslig information utanför kontorets väggar. Under våren har det blivit extra tydligt att samhällsviktiga organisationer behöver verktyg och infrastruktur för effektivt distansarbete så att de kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter även i krisläge. De behöver ett ännu säkrare VPN än vad som är vanligt i dag och här fyller Sectras mobila VPN på OSI-modellens lager 4 en viktig funktion, säger Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications.

Sectras mobila VPN för användning upp till säkerhetsnivån RESTRICTED är en lösning som är framtagen genom ett strategiskt samarbete med Samsung. Säkerhetsnivån RESTRICTED avser information som kan innebära skada för en nations säkerhet om den skulle hamna i orätta händer. 

Om Sectras mobila VPN
Användare av Sectras mobila VPN inkluderar större bolag, civila myndigheter, regeringstjänstemän och aktörer inom kritisk infrastruktur. Gemensamt för dessa är att de både i fred och kris behöver hantera säkerhetsklassificerad information samt behöver säkerhetsgodkända produkter för att kommunicera säkert när arbetet sker hemifrån eller på resande fot. 

Sectras mobila VPN är baserad på patenterad teknologi och är utvecklad för dagens och morgondagens mobila samhälle. Detta innebär att organisationen kan styra över vilka tjänster och applikationer som den mobila användaren skall ha tillgång till. Därutöver innebär det att enheten kan byta underliggande nätverk utan att anslutningen behöver kopplas upp igen. Detta gör att lösningen är mycket väl lämpad för moderna stadsmiljöer eftersom enheten automatiskt byter mellan nätverksceller och nätverkstyper. Användaren och enheten skyddas dessutom mot intrång och informationsläckage eftersom den alltid är uppkopplad via en säker mobil anslutning. 

Sectras mobila VPN kan användas ihop med smartphone-kryptot Sectra Tiger/R, som sedan tidigare är klassificerad för säkerhetsnivån RESTRICTED. Kombinationen skapar helhetslösningen Sectra Mobile Workplace och kan användas på både surfplattor och smartphones. En sådan enhet kan enkelt anslutas till skärm och tangentbord för att skapa en komplett och säker mobil arbetsplats. Sectra har även ett mobilt VPN, som inte har utvärderats, som kan användas på iOS. 

Om Sectra
Inom verksamhetsområdet Secure Communications utvecklas produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution. Verksamheten bedrivs från kontor i Sverige, Nederländerna, Finland och USA. 

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida sectra.com.

För ytterligare information kontakta
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, tel: +46 (0)13-23 52 27
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB och vice vd Sectra AB, tel: +46 (0)703 51 53 03

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra kunder har ett stort behov av att kunna hantera känslig information utanför kontorets väggar. Under våren har det blivit extra tydligt att samhällsviktiga organisationer behöver verktyg och infrastruktur för effektivt distansarbete så att de kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter även i krisläge. De behöver ett ännu säkrare VPN än vad som är vanligt i dag och här fyller Sectras mobila VPN på OSI-modellens lager 4 en viktig funktion.
Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications