• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras niomånadersrapport 2020/2021: Ökad orderingång och branschens nöjdaste kunder 8:e året i rad

Sectras niomånadersrapport 2020/2021: Ökad orderingång och branschens nöjdaste kunder 8:e året i rad

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 12 mars, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) toppar kundnöjdhetsmätningar i klassen bilddiagnostiska system för radiologi i USA, Kanada och Europa samt i digital patologi. Med marknadens nöjdaste kunder under många år är efterfrågan på bolagets erbjudanden hög. Orderingången ökade med 79 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalet förra verksamhetsåret var extremt starkt och utfallet nådde denna gång inte riktigt upp till dessa nivåer. Utfallet påverkades av begränsade leveransmöjligheter i delar av verksamheten till följd av pandemin och en starkare svensk krona. I oförändrade valutakurser är omsättningen för niomånadersperioden i paritet med föregående år. Fortsatta stränga restriktioner i flera länder innebär förhöjd risk för leveransförskjutningar även det kommande kvartalet. Sectra är dock relativt väl rustat för att hantera pandemin baserat på en stark finansiell position, positiva kassaflöden och betydande andel återkommande intäkter.

Niomånadersperioden maj 2020–januari 2021 i siffror

 • Orderingången ökade med 79,1 procent till 1 962,4 MSEK (1 095,5). 
 • Nettoomsättningen minskade med 4,1 procent till 1 106,2 MSEK (1 153,5). I oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 0,4 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 8,4 procent till 186,2 MSEK (171,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 procent (14,9). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 19,5 procent. 
 • Resultat före skatt uppgick till 181,8 MSEK (176,3). 
 • I utfallet ingår jämförelsestörande poster relaterade till verksamhetsområdet Secure Communications. Posterna har en nettoeffekt på rörelseresultatet med -0,5 MSEK.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 258,5 MSEK (215,2).

Kvartal 3 november 2020–januari 2021 i siffror

 • Orderingången ökade med 38,7 procent till 598,0 MSEK (431,1). Av kvartalets orderingång har 17 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 22–32 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen minskade med 13,8 procent till 394,2 MSEK (457,4) och baserat på oförändrade valutakurser var minskningen 8,3 procent. 
 • Rörelseresultatet minskade med 30,7 procent till 69,1 MSEK (99,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent (21,8). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 21,3 procent. 
 • Resultat före skatt uppgick till 67,8 MSEK (100,7). 
 • Kassaflödet uppgick efter förändring av rörelsekapital till 136,7 MSEK (134,1). 

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
– Nöjda kunder är det yttersta beviset för att våra medarbetare och lösningar levererar stora värden, vilket bidrar till att effektivisera och förbättra vården och öka cybersäkerheten i samhället. Kundnytta som sedan omsätts i värde för anställda och aktieägare. Vi har uppskattade produkter, men kundnöjdheten handlar till stor del om vår personal, hur vi samarbetar internt och i dialog med våra kunder. Grunden finns i vår företagskultur. Hur vi lyssnar på kunderna för att förstå och leverera lösningar på deras problem, samt en entreprenörsanda som driver oss att förverkliga innovationer som ökar kundnyttan. 

– Resultat och omsättning nådde inte riktigt upp till jämförelsekvartalet. Med hänsyn till att det tredje kvartalet 2019/2020 var ett rekordkvartal och att vi nu belastas av såväl pandemi som en starkare krona så är vi ändå nöjda med utfallet.

– Även om pandemin medför en tillfälligt dämpad efterfrågan på vissa marknader och områden drabbas människor fortfarande av sjukdomar och samhället behöver cybersäkerhet. Genom långsiktigt arbete, investeringar i befintliga kunderbjudanden och innovation skapar vi värde för våra kunder. På så sätt hjälper vi till att göra samhällen friskare och tryggare.

Se bifogad delårsrapport för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 12 mars 2021, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand på investor.sectra.com/q3report2021

För att delta via telefon ring in 10–15 minuter före start på något av följande nummer:

SE: +46856642706
UK: +443333009034
US: +18446251570

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021, kl. 08:15.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 - 23 52 27

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nöjda kunder är det yttersta beviset för att våra medarbetare och lösningar levererar stora värden, vilket bidrar till att effektivisera och förbättra vården och öka cybersäkerheten i samhället.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd