• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Svenska totalförsvaret stärker förmågan att kommunicera säkert genom att utöka sin lösning från Sectra

Svenska totalförsvaret stärker förmågan att kommunicera säkert genom att utöka sin lösning från Sectra

Report this content

Linköping – 2 september, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har under det första kvartalet fått flera beställningar från Försvarets Materielverk (FMV). Beställningarna omfattar vidareutveckling av befintliga system och lösningar för säker kommunikation. Det svenska totalförsvaret stärker därmed ytterligare sin förmåga att kommunicera säkert och effektivt.

–  Det säkerhetspolitiska läget har försämrats under de senaste åren och främmande makt arbetar aktivt med kartläggning och informationsinsamling kring säkerhetskänslig verksamhet. Sveriges förmåga till säker kommunikation är därför av väsentlig betydelse och den här beställningen bekräftar att vi spelar en viktig roll i att upprätthålla och vidareutveckla densamma, säger Simo Pykälistö vd Sectra Communications.

Sectra har sedan 1987 arbetat tillsammans med Försvarets Materielverk (FMV) och har under detta samarbete utvecklat och levererat produkter för säker kommunikation. Det fortsatta samarbetet kommer att stärka signalskyddsförmågan inom det svenska totalförsvaret. Ordervärdet uppgår till ca 63 MSEK.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök sectra.com.

Inom verksamhetsområdet Secure Communications utvecklas produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution. Verksamheten bedrivs från kontor i Sverige, Nederländerna, Finland och USA. 

För ytterligare information kontakta
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, tel: +46 (0)13-23 52 27
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB och vice vd Sectra AB, tel: +46 (0)703 51 53 03

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats under de senaste åren och främmande makt arbetar aktivt med kartläggning och informationsinsamling kring säkerhetskänslig verksamhet. Sveriges förmåga till säker kommunikation är därför av väsentlig betydelse och den här beställningen bekräftar att vi spelar en viktig roll i att upprätthålla och vidareutveckla densamma.
Simo Pykälistö vd Sectra Communications