• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Vårdregioner krypterar känslig kommunikation med Sectras försvarscertifierade smartphone

Vårdregioner krypterar känslig kommunikation med Sectras försvarscertifierade smartphone

Report this content

Linköping, Sverige – 12 mars, 2019 – Cybersäkerhets- och medicinteknik-företaget Sectra (STO: SECT B) har levererat sin säkra smartphone, Sectra Tiger/R, till två svenska vårdregioner. Med Sectras lösning kan regionerna kommunicera känslig eller sekretessbelagd information på ett säkert sätt, såväl inom organisationen som med centrala myndigheter.

Sectra Tiger/R är en krypteringslösning för smartphones och surfplattor. Inom de två vårdregionerna används Sectra Tiger/R av nyckelpersoner inom säkerhetsorganisationen för att kommunicera känslig information såsom krisberedskap, informationssäkerhet eller incidenthantering.

Lösningen levereras som en tjänst där systemets infrastruktur och administration hanteras av Sectra. Regionerna får därmed en kostnadseffektiv lösning som snabbt och enkelt kan implementeras i den dagliga verksamheten utan höga investeringströsklar.

– I dag är sjukhus måltavlor för organiserade cyberattacker och det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Inom Sectra har vi en världsunik kombination av sjukvård och säker kommunikation i och med våra två verksamhetsområden Secure Communications och Medical Imaging IT Solutions. Det gör att vi kan stötta våra kunder på bästa möjliga sätt i deras arbete med att möta dessa utmaningar, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.

Om Sectra Tiger/R
Sectra Tiger/R är utvecklad med särskilt fokus på säkerhets- och prestandamässiga utmaningar. Det kan exempelvis röra förflyttning mellan olika typer av nätverk utan att uppkopplingen förloras, effektiv uppkoppling som möjliggör strömmat tal och video trots dåligt nätverk samt intrångsskydd för centralt placerade tjänster som exponeras mot internet. På så vis levererar lösningen effektiv, krypterad, kommunikation med kollegor.

Lösningen bygger på Sectras teknik för krypterade samtal och chatt samt Sectras VPN. Tillsammans skapar de en säker förbindelse, så kallad ”tunnel”, mellan den mobila enheten och organisationens interna nätverk genom internet. Därmed kan information delas och göras tillgänglig även i mobila miljöer utan risk för att den hamnar i orätta händer.

Lösningen har tagits fram i ett strategiskt samarbete med Samsung och kan användas på de senaste modellerna av smartphones och surfplattor utan behov av specialanpassning.

Certifierad kryptolösning
Som en av få lösningar för mobil kommunikation har Sectra Tiger/R erhållit ett svenskt så kallat KSU-godkännande (Krypto för Skyddsvärda Uppgifter), vilket medger bruk av lösningen för att skydda särskilt känslig information. Lösningen är därmed väl anpassad att användas för skydd av känslig information utifrån de krav på som ställs i den nya säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) som träder i kraft den första april 2019.

För ytterligare information kontakta
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, tel: +46 (0)13-23 52 27
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB och vice vd Sectra AB, tel: +46 (0)703 51 53 03

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I dag är sjukhus måltavlor för organiserade cyberattacker och det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Inom Sectra har vi en världsunik kombination av sjukvård och säker kommunikation i och med våra två verksamhetsområden Secure Communications och Medical Imaging IT Solutions. Det gör att vi kan stötta våra kunder på bästa möjliga sätt i deras arbete med att möta dessa utmaningar.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB