Vd:s anförande till årsstämman 2021 i Sectra AB är publicerat

Report this content

Linköping – 9 september, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) meddelar att koncernchef och vd Torbjörn Kronanders anförande till årsstämman 2021 finns tillgängligt på bolagets webbplats.

I anförandet redogör Torbjörn Kronander för det gångna verksamhetsåret och ger sin syn på Sectras framtida utveckling. Se det förinspelade anförandet här: investor.sectra.com/agm2021

Årsstämman den 14 september 2021
Sectra värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset. Bolagsstämman genomförs därför utan fysisk närvaro och aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de beslut som bolagsstämman fattar kommer att offentliggöras den 14 september 2021, så snart utfallet av poströstningen slutligen sammanställts.

Sista dag att rösta till årsstämman är den 13 september 2021.

För fullständiga förslag och instruktioner besök investor.sectra.com/agm2021.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 - 23 52 27

Taggar:

Prenumerera

Media

Media