Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Bildhanteringssystem är en mycket viktig komponent i sjukhusens IT-infrastruktur. För att uppnå de verkliga kliniska fördelarna krävs dessutom djupgående integrationer med kringliggande IT-system och stöd för en mängd filformat och standarder. Det är därför leverantörsneutralitet är så viktigt, och något som vi alltid strävar mot i alla våra produkter. I och med det utökade stödet av filformat tar vi nu leverantörsneutraliteten än längre vilket är ett viktigt steg. Jag är övertygad om att detta kommer innebära förbättrad cancervård då vårdgivare nu kan välja den bäst lämpade skannern för deras specifika arbetsflöde.
  Elin Kindberg, global produktägare för patologi på Sectra
  Vi letade efter en lösning som kan underlätta interaktivt lärande bland våra studenter. Nu under covid-19-pandemin är det viktigare än någonsin att också kunna undervisa på distans och för studenter att kunna dra nytta av onlinebaserade verktyg.
  Dr. Fajardo, dekan vid den medicinska fakulteten på UNAM och vd för ALAFEM/UDUAL
  Våra studenter kommer nu ha möjlighet att interagera med verklig kliniska data redan under sin utbildning vilket är ett kraftfullt sätt att lära sig och förbereda sig för arbetslivet. Med Sectras lösning kommer vi också kunna samarbeta mellan våra egna fakulteter, campus, lärare och studenter på ett effektivt sätt och samtidigt vara en del av ett världsomspännande nätverk som kan dela intressanta utbildningsfall med varandra. Vi är väldigt stolta över att erbjuda den här toppmoderna tekniken till våra studenter.
  Dr. Fajardo, dekan vid den medicinska fakulteten på UNAM och vd för ALAFEM/UDUAL
  Vi är glada och hedrade över att samarbeta med UNAM för att hjälpa tusentals studenter öka sin kliniska förståelse. Vi ser ett mycket stort intresse hos ledande utbildningsinstitutioner att komplettera de traditionella utbildningsverktygen med praktisk erfarenhet av klinisk bildbehandling. Något som vi även ser är mycket uppskattat av eleverna.
  Johan Carlegrim, chef för affärsenheten Medicinsk utbildning på Sectra
  VUmc använder redan Sectras lösning och det glädjer oss att vi blir valda som leverantör när sjukhusen nu tar steget till en gemensam lösning för att effektivisera samarbetet och därmed förbättra patientvården. Amsterdam UMC:s planer för en sammanhållen IT-strategi för bildhantering matchar oss som bolag väldigt väl. Jag ser fram emot att kunna nyttja hela vår plattform för att de på bästa sätt ska kunna möta sina framtida ambitioner. Ett exempel är AI där vår leverantörsneutrala plattform för AI-applikationer kan bidra till snabbare adaption av ny innovation hos Amsterdam UMC.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux
  Att få till en hantering av medicinska bilder som bygger på samverkan i Greater Manchester har ställt höga krav på samarbete och tillit. I slutändan kommer detta leda till markanta förbättringar för våra patienter och en märkbar skillnad för vår personal vad gäller balans i livet och välmående. Med ökad produktivitet skapar vi ekonomiska förutsättningar för att fortsatt kunna erbjuda bästa möjliga vård.
  Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
  Vår vision handlar inte om ett nytt bildhanteringssystem. Det är bara ett medel för att nå våra mål. Den faktiska visionen handlar om hur vi vill utveckla patientvården. Vårt nya arbetssätt kommer göra det möjligt för grupper av läkare och multidisciplinära vårdteam att jobba tillsammans runt en patient på ett sätt som vi i dag inte kan göra. Den nya plattformen för medicinsk bildhantering är en central komponent i att ta fram en ny vårdmodell i Greater Manchester. I den vårdmodellen blir digitala bilder en del av kärnan i patientens journal och bidrar till att skapa en helhetsbild av patienten på ett mycket effektivare sätt än tidigare.
  Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
  Det här avtalet är resultatet av flera års arbete. Att för varje patient kunna uppnå en gemensam journal kommer hjälpa oss undvika förseningar som annars uppstår när bilder måste överföras manuellt mellan enskilda sjukhus. Det kommer även göra att både väntetider och tillgång till vård blir mer jämlik i regionen. I cancervården ger det här oss bättre förutsättningar för att nå vårt mål om att upptäcka fler patienter i ett tidigt skede vilket skulle kunna rädda tusentals fler liv. Plattformen i sig kommer innebära en signifikant skillnad för våra anställda som får tillgång till moderna verktyg samtidigt som vi får möjligheten att dra nytta av fördelarna med artificiell intelligens och på så sätt kunna stötta viktiga forskningsinitiativ.
  Dr. Rhidian Bramley, klinisk rådgivare för projektet och radiolog vid Christie NHS Foundation Trust
  Vi kommer nu ha ett modernt, regionsövergripande, bildhanteringssystem som öppnar upp för ett friare utbyte inom regionen, och som bättre stämmer överens med verkligheten där patienter rör sig mellan olika sjukhus. I de fall vi jobbar i multidisciplinära vårdteam kommer vi kunna ha mer informativa och meningsfulla diskussioner om en patient. En annan fördel är att vi nu kommer åt bilder från mottagningar som inte har öppet efter vanlig kontorstid.
  Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital
  De nya möjligheterna gör att vi kan erbjuda vård på den mottagning som passar bäst för patienten. Vi kommer snabbt kunna be om en medicinsk bedömning från kollegor inom hela regionen, samtidigt som vi kan utöka tillgången till kollegial granskning och få ut mer värde av de resurser vi har inom NHS.
  Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital
  Det här handlar inte om ett nytt system för radiologin. Det här första steget i projektet kommer även göra att personal på akuten snabbt får tillgång till den information de behöver för att ta viktiga beslut, eller att vårdpersonal kan använda medicinska bilder för att inom bara ett par minuter kunna avgöra om en patient haft en stroke. Projektet handlar också om mycket mer än enskilda sjukhus tack vare den gemensamma åtkomsten. Oavsett om vi drabbas av covid-19 eller andra kriser bör det här göra att Greater Manchester står starkare i sin förmåga att reagera.
  Ray Timmins, systemägare i projektet
  Då andra projekt har pausats under covid-19 har det här projektet fortsatt i samma takt som tidigare då det är av stor betydelse för att kunna möta det ökade behovet inom bilddiagnostik. Den nya plattformen kommer verkligen förändra vårt arbetssätt. Läkare kommer kunna samarbeta över organisationsgränser, vi kommer kunna minska outsourcing, och patienter kommer kunna genomföra en undersökning på sin lokala mottagning även om granskningen sker av en läkare som befinner sig någon annanstans inom regionen.
  Chris Sleight, chef i projektet
  Den nya toppmoderna tekniken kommer agera språngbräda för Greater Manchester så att man inte bara ska komma ifatt kollegor i övriga landet utan även gå i bräschen för ny teknik. Vi har en offensiv implementeringsplan för att alla ska kunna ta del av fördelarna på kortast möjliga tid. Det kommer bidra till att minska dödlighet och sjuklighet tack vare snabbare diagnoser, samt minska behovet av att patienter ska behöva besöka flera olika sjukhus för att genomföra upprepade undersökningar. Med Sectra som leverantör har vi en samarbetspartner som delar vår vision och som kommer hjälpa oss att driva våra ambitioner framåt.
  Chris Sleight, chef i projektet
  Att samarbeta med Greater Manchester är ett av de mest spännande projekten vi har arbetat med. Inte bara på grund av initiativets storlek och komplexitet, utan mycket tack vare de ambitioner som finns. Det handlar om att förändra arbetssätt och processer vid diagnostisering så att utfallet blir så bra som möjligt för patienten. Det här är inte bara ett tillfälle att leverera ett system för kliniskt bruk, utan även en möjlighet att göra skillnad genom att jobba tillsammans med Greater Manchester för att uppnå prevention, behandling och diagnostisering av patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och Irland
  Det gör mig väldigt stolt att två vårdgivare som är topprankade av US News & World Report väljer att utveckla sin IT-strategi för medicinsk bildhantering med hjälp av lösningar från Sectra.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Våra kunder har ett stort behov av att kunna hantera känslig information utanför kontorets väggar. Under våren har det blivit extra tydligt att samhällsviktiga organisationer behöver verktyg och infrastruktur för effektivt distansarbete så att de kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter även i krisläge. De behöver ett ännu säkrare VPN än vad som är vanligt i dag och här fyller Sectras mobila VPN på OSI-modellens lager 4 en viktig funktion.
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  I nyligen genomförda kundnöjdhetsmätningar i USA konstaterades att Sectra har skött sig väl och under pandemin ökat den redan höga kundnöjdheten ytterligare. Det visar att vår företagskultur är stark och att vi har en fantastisk personal. Med nöjda kunder, en stark balansräkning, en positiv kassa och betydande andel återkommande intäkter är vi relativt sett väl rustade att hantera den höga graden av osäkerhet i omvärlden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Det säkerhetspolitiska läget har försämrats under de senaste åren och främmande makt arbetar aktivt med kartläggning och informationsinsamling kring säkerhetskänslig verksamhet. Sveriges förmåga till säker kommunikation är därför av väsentlig betydelse och den här beställningen bekräftar att vi spelar en viktig roll i att upprätthålla och vidareutveckla densamma.
  Simo Pykälistö vd Sectra Communications
  Det är mycket viktigt att vi kan kommunicera på ett säkert sätt. Sectras system Tiger är en beprövad och tillförlitlig lösning som har använts inom vår organisation i flera år. Den hjälper oss att dela information på ett säkert och effektivt sätt.
  Företrädare för Europeiska utrikestjänsten
  Jag välkomnar Michigan Medicine som kund hos Sectra. Vår erfarenhet av akademiska vårdgivare i kombination med att vi tidigare framgångsrikt har genomfört storskaliga installationer med djupgående journalsystemsintegration gör att våra två organisationer passar perfekt ihop. Jag ser fram emot ett gott samarbete mellan våra respektive team.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Övergången till Sectras VNA kommer ge många fördelar. Inom regionen kommer vi kunna administrera, lagra och tillgängliggöra miljontals bilder av olika typer och från olika specialiteter från ett enda ställe. Detta utan att själva behöva stå för den tekniska infrastrukturen.
  Mark Gardner, systemadministratör på Portsmouth Hospitals NHS Trust
  Nästa viktiga steg är att länka ihop vår region med andra regioner. Vår målsättning är att förbättra visualiseringen av hela patientens vårdkedja, såväl inom SWASH som utanför. Genom att på ett standardiserat sätt dela bilder mellan vårdgivare skapar vi även förutsättningar att enklare samarbeta med andra vårdkonsortier. Det här kommer förändra hur vi levererar vård – tänk att inte bara kunna se bilder tagna lokalt, utan som kliniker själv få tillgång till bilder som har tagits för patienter som förflyttat sig mellan olika regioner och vårdgivare utan att behöva be någon, som kanske inte är på plats just när jag behöver det, om hjälp.
  Mark Griffiths, klinisk rådgivare för SWASH
  Det gemensamma arkivet ger oss helt nya förutsättningar att dra nytta av AI. Data för att träna AI-algoritmer behöver vara korrekt och validerad. Vi kommer ha en modern, gemensam datakälla inom vårdkonsortiet, som vi i och med vår storlek kan använda för att validera och reglera hur AI används. Vi ser även fram emot att få tillgång till applikationer från olika mindre AI-leverantörer, vilket kommer bli avsevärt enklare tack vare Sectras lösning.
  Mark Griffiths, klinisk rådgivare för SWASH
  Samarbetet med SWASH har pågått under lång tid och vi är stolta över att få fortsätta tillhandahålla verktyg för att ta deras medicinska bildhantering framåt och att i slutändan bidra till bättre patientvård. Vården de tillhandahåller är i världsklass och de är ett föredöme i regionalt samarbete inom diagnostik.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien.
  För oss var det viktigt att välja en lösning som har bevisad hög systemtillgänglighet, AI-innovationer och som klarar av att hantera fullskalig primärdiagnostik med stora volymer.
  Dr Liat Aple-Sarid, medicinskt ansvarig på patologilabbet på Assuta Medical Center
  Med Sectras lösning får vi tillgång till avancerade kliniska verktyg och AI-innovationer vilket gör det möjligt att optimera arbetsflödet. Det gör att vi kommer kunna leverera bästa möjliga cancervård och förbättra den service vi ger till remittenter och patienter.
  Dr. Asaf Gertler på Hadassah Medical Center
  Det är med glädje jag välkomnar CHRISTUS Health som kund. Med Sectras lösning kommer de kunna standardisera sin bildhantering, från hur bilderna visas till hur de arkiveras, och samtidigt säkra en hög systemtillgänglighet även under planerade uppgraderingar och uppdateringar.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Jag är särskilt stolt över våra medarbetare. Det är tack vare dem och det fantastiska arbete de utför som vi har så hög kundnöjdhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Vi är glada över att ta ytterligare steg på vår digitaliseringsresa för en än mer integrerad diagnostik. Det är viktigt för oss att vi har möjlighet att skala upp den digitala lösningen successivt, vilket vi kan med Sectras lösning. Vi ser även fram emot att kunna förse våra patologer med verktyg som stöttar dem i arbetet med att erbjuda bästa möjliga cancervård.
  Jonas Cederberg, områdeschef för medicinsk diagnostik i Region Västmanland
  Patologavdelningen och de därtill kopplade laboratorierna spelar en viktig roll inom ramarna för Mayo Clinics förändringsprojekt av hur hälso- och sjukvård genomförs och görs tillgänglig för patienter. Den digitala patologilösningen kommer förbättra vår verksamhet genom att möjliggöra digitalt samarbete mellan patologer inom hela Mayo Clinic och i slutändan också med de laboratorier vi hjälper över hela världen. Våra patologer kommer praktiskt taget kunna samarbeta med kollegor var som helst i världen för att ge svar på de mest komplexa patologinfallen och på så sätt bidra till att leverera bästa möjliga patientvård.
  William Morice II, vd för Mayo Clinics laboratorier och avdelningens chef
  Vi är övertygade om att Sectras digitala patologilösning kommer bidra till bättre patientvård i och med att vi får tillgång till patienters patologifall digitalt. Det gör att vi kan samarbeta effektivare inom Mayo Clinic och implementera innovativ teknik. Våra patologer ser fram emot de möjligheter som digital patologi för med sig i samband med att verksamheten digitaliseras och blir effektivare.
  Taofic Mounajjed, patolog och chef för patologiavdelningens digitaliseringsprojekt
  Vi ser fram emot att arbeta med Mayo Clinic då vi ser att det finns ett stort behov av lösningar som gör det möjligt för patologer att enkelt och effektivt granska fall, samarbeta och ställa diagnoser, oavsett tid och plats, allt för patienternas bästa.
  Mikael Andén vd för Sectra i USA
  Sectras lösning passar vår strategi om att ha en IT-lösning för all bildhantering då vi kan utöka den med moduler för fler medicinska specialiteter med tiden. Hög systemtillgänglighet, en integrerad svarsmodul och att lösningen har inbyggt stöd för AI var viktiga delar för oss i valet av leverantör. Det gör att våra specialister snabbt får en överblick av analyser från alla våra medicinska specialiteter, särskilt inom bilddiagnostik, vilket bidrar till än bättre patientvård.
  Dominique Schmid, Chef för ITM och del av ledningsgruppen på St. Claraspital
  När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Det är väldigt tillfredsställande att våra långsiktiga satsningar på att skapa verkligt värde för kunder, patienter och samhället i stort medför att vi kan redovisa det resultatmässigt bästa året i Sectras historia.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  En del av våra projekt är mycket omfattande, vilket leder till stora svängningar mellan kvartalen eftersom en betydande del av resultatet redovisas i samband med driftsättning och projektleveranser. Därför är det viktigt att titta mer på trender än utfallet för ett enskilt kvartal i bedömningen av vår utveckling. För det kommande räkenskapsåret förväntar vi oss ett svagare första kvartal än vanligt och en kraftig tyngdpunkt på driftsättningar hos kunder under andra halvåret och då särskilt vårmånaderna. Detta beror dels på naturliga säsongsvariationer, där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden, dels på förseningar i projekt och beställningar på grund av covid-19. På lång sikt kommer vår nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser bidra till en utjämning mellan kvartalen, men den bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och lönsamhet ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk. Vi har ett antal framtidsprojekt och även helt nya geografiska marknader som kan bli stora på sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid, även om covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader. Genom vårt arbete och investeringar i områden och innovation som har potential att öka kundnyttan skapar vi värde för våra kunder och kan på så sätt hjälpa till att göra samhällen friskare och tryggare. Detta kundvärde är grunden för våra framgångar och det som också avgör hur vi lyckas skapa aktieägarvärde och avkastning till våra ägare.Se bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det är hedrande att Sanford Health väljer att utöka sin IT-lösning från Sectra till att nu också inkludera kardiologi. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete under deras resa mot en enhetlig strategi för all sin bildhantering.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  För oss var det viktigt att välja en leverantör med erfarenhet av att byta ut IT-system och som har bevisad hög systemtillgänglighet och kundnöjdhet. Med Sectra får vi en partner och en lösning som gör det möjligt för oss att öka produktiviteten och växa vår verksamhet med tiden.
  Ryan Wada, radiolog på Mayfair Diagnostics
  Det är med stor glädje jag välkomnar Mayfair Diagnostics till det växande nätverket av Sectrakunder i Kanada. Vi hoppas att vår höga systemtillgänglighet och intuitiva arbetsflöden kommer bidra till högre effektivitet och hjälpa Mayfair i takt med att de växer.
  Kjetil Nilsen, vd för Sectra i Kanada
  Kommunikation är centralt för en verksamhet under kris. Om man inte kan lita på informationen är det omöjligt att leda verksamheten.
  Talesperson för en europeisk säkerhetsmyndighet
  Vi välkomnar St. Elizabeth Healthcare som kund hos Sectra och ser fram emot att jobba tillsammans under de kommande åren. Vår förmåga att erbjuda en helt integrerad lösning med all funktionalitet i en och samma plattform gör att våra organisationer passar bra ihop.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Patologiteamet på HSS var väldigt glada över att få samarbeta med Sectra i projektet med att integrera patologi- och radiologidiagnostiken. Vi tror att det här kommer förbättra vården för våra kirurgiska patienter, vilket är det vi strävar efter att göra varje dag.
  Thomas Bauer, chefspatolog på HSS
  Det ska bli spännande att följa de fördelar HSS kommer kunna se i och med att de integrerar digitala patologibilder i deras arbetsflöde. Möjligheten för radiologer, patologer och kirurger att kunna se både radiologi- och patologibilder samtidigt kommer rita om kartan för patientvården, särskilt i komplexa cancerfall.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Det är med glädje vi i och med FDA-godkännandet kan erbjuda amerikanska vårdgivare en digital patologilösning som är beprövad för fullskalig primärdiagnostik och höga produktionsvolymer. Lösningen gör det också möjligt att granska på distans, utan tillgång till mikroskop och fysiska vävnadsprover. Det är särskilt värdefullt nu i dessa utmanande tider då många patologer arbetar hemifrån. Det här godkännandet är ett spännande och viktigt steg framåt för patologin och cancervården i USA.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Patologin står näst på tur för digitalisering inom sjukvården. Att använda fysiska glas med vävnadsprover begränsar tillväxt i dagens digitala miljö, särskilt för sjukvårdkedjor där potentialen av synergieffekterna inte kan uppnås om man inte digitaliserar patologin. Med vår lösning skapas nya möjligheter i USA och vår framgång i Europa bevisar att den passar vårdgivare med höga produktionsvolymer.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra
  Vi välkomnar MetroHealth som kund hos Sectra. Vår kunskap och erfarenhet av att arbeta tillsammans med universitetssjukhus i kombination med att vår IT-lösningen för medicinsk bildhantering smidigt kan utökas med kardiologi och patologi gör att våra organisationer passar bra ihop.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Det är en lättnad för oss att kunna använda utbildningsportalen i den situation som vi nu befinner oss i med spridningen av Convid-19. Molntjänsten ger oss möjligheten att nå de kliniska fallen vi använder i undervisningen och studenterna kan fullfölja sina studier på distans nu när alla skolor och universitet är stängda.
  Dr. Rosemarie Heyn, La Sapienza Universitet
  En gemensam tjänst för regionens radiologiverksamhet förenklar vår vardag och skapar förutsättningar för effektivare diagnostik. För oss var Sectras erfarenhet av att leverera liknande lösningar som en drifttjänst viktig.
  Inger Hallin, verksamhetschef för Röntgen, Region Halland
  Det här samarbetet är en viktig del i arbetet att göra det enkelt för våra kunder att börja använda AI-teknik utan att själva behöva upphandla eller bygga integrationer. UMCU är en av Sectras mångåriga kunder inom medicinsk bildhantering och en av de vårdgivare som driver utvecklingen av digital patologi tillsammans med Sectra.
  Fredrik Häll, produktledningschef på Sectra Imaging IT Solutions AB
  Vi växer med nöjda kunder, det enda långsiktiga sättet att få fler nya kunder och att behålla befintliga. Affärsområdet Imaging IT Solutions redovisar störst omsättningsökning, men även Business Innovation och Secure Communications växer. Samtidigt har nya kunder medfört stora kostnader under installationsfasen, vilket tyngde Sectras finanser under första halvåret 2019/2020. De stora installationsprojekten bidrar till svängningar mellan enskilda kvartal, eftersom en stor del av resultatet redovisas i samband med driftsättning. Installationerna hos flera nya sjukvårdskunder under senaste kvartalen har nu medfört ökade intäkter och därmed är resultatutvecklingen på väg i rätt riktning. Vi uppfyller med det våra tre finansiella mål.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp