UPPKOPPLADE POSTBILAR VISAR OM VÄGEN HÅLLER.

Under tjällossningsperioden stängs många mindre vägar av för trafik trots att de är körbara, vilket leder till längre transporter och större miljöpåverkan. Forskningsprojektet BiFi har med hjälp av uppkopplade postbilar analyserat vägars bärighet i realtid och presenterat informationen på en hemsida. Under det treåriga projektet har vägarna kunnat hållas öppna 50 procent längre än tidigare – till nytta för åkeriägare, boende och Trafikverket. 

De flesta har nog sett de spår som uppstår när tung trafik kör på mjuka grusvägar i samband med tjällossningen. För att spara underhållskostnader stängs idag en del vägsträckor av för trafik under förutbestämda perioder.

Detta skapar problem för bland annat skogsnäringens transporter, där föraren ofta tvingas ta långa omvägar som kostar tid, pengar och bidrar till ökad miljöpåverkan. Även de boende och samhällsfunktionerna i områdena drabbas.

Med bättre information om bärigheten i underlaget skulle vägarna kunna hållas öppna längre. Det blev startpunkten för forskningsprojektet BiFi (Bärighetsinformation genom fordonsintelligens).

– BiFi-projektet är ett utmärkt exempel på hur aktörer från skilda områden kan gå samman för att lösa ett konkret problem för många människor. Det smarta med systemet, förutom tekniken, är att använda bilar som redan kör på vägarna för mätningarna, säger Rickard Farby, projektledare på Semcon.

BiFi består av ett system som kan prognostisera om en väg är körbar eller inte. Lösningen, som har utvecklats av Semcon och Klimator, använder en kombination av fordonsbaserade vibrationsmätningar som samlats in med hjälp av ett 50-tal postbilar, kombinerat med klimatologisk och geologisk information. Den insamlade informationen presenteras grafiskt i realtid på en hemsida där åkare, boende och Trafikverket kan följa vägarnas status.

Projektet har drivits i tre säsonger mellan 2014 och 2016 och slutrapporten visar att BiFi kan minska behovet av att stänga vägarna med 50 procent – och bidra positivt till både transportnäringen och livskvaliteten i berörda områden.

– BiFi är ett bra exempel på en objektiv metod som gör att vi kan förbättra vår kunskap om grusvägars bärighet. Det gäller framförallt vid tjällossning men även vid andra perioder då vägen riskerar att inte kunna bära tunga fordon, säger Thomas Asp, projektledare på Trafikverket.

Fakta BiFi:

  •  Semcon startade forskningsprojektet BiFi 2010 tillsammans med Klimator. 2012 övergick det i ett demonstrationsprojekt för Trafikverket i Sverige.
  •  Projektet pågick under de tre tjällossningssäsongerna 2014, 2015 och 2016.
  •  Utfördes i de 4 driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg som täcker in ett område på 8 546 km²
  •  Våren 2015 valde även finska Trafikverket att implementera BiFi som ett demonstrationsprojekt.

Ladda ner bilder här eller besök Semcons hemsida. Mer om BiFi: http://bifi.se/

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Hedenskog, PR & kommunikation, Semcon
Tel: +46 (0) 736-827607
Email: fredrik.hedenskog@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklings-cykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar