VILKA PRODUKTER SAKNAR KVINNORS PERSPEKTIV?

Report this content

Även om hälften av teknikanvändarna i världen är kvinnor utvecklas många av produkterna med mannen som måttstock. Kvinnors perspektiv verkar ibland tappas bort. Semcon har satt ihop ett team med kvinnor som ska addera perspektiv till teknik som idag saknar det.

Det handlar om att inkludera kvinnors perspektiv på produkter som av tradition tagits fram med mannen som norm. Jag är övertygad om att fler perspektiv är nödvändigt och positivt för alla, säger Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon.

Krocktestdockor, röstigenkänning och hälsoappar är exempel där kvinnors perspektiv ibland glömts bort. Men vad finns det mer för exempel? Och hur skulle produkterna omkring oss se ut om de utvecklats av kvinnor?

Semcon startar nu projektet Add Perspectives och kommer under några veckor samla in exempel på produkter som inte fullt ut har utgått från kvinnor som användare. För att sedan utforska hur alternativet skulle kunna se ut, med hjälp av ett team bestående av enbart kvinnor.

– Vi har satt ihop ett team med experter inom bland annat UX-design, mjukvaruutveckling, konstruktion och produktdesign. Det ska bli väldigt spännande att se hur användarupplevelsen påverkas när vi adderar ett annat perspektiv, säger Ida Borenstein, kommunikationsansvarig i projektet.

Till hösten lanseras resultatet av teamets arbete i form av ett koncept på en produkt med en alternativ lösning.

Läs mer på semcon.com/addperspectives 

Ladda ner bilder och video 


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det handlar om att inkludera kvinnors perspektiv på produkter som av tradition tagits fram med mannen som norm. Jag är övertygad om att fler perspektiv är nödvändigt och positivt för alla.
Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon