Dela

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Citat

Vi blir allt bättre på att upptäcka korruption, vi utreder fallen snabbare och ökar transparensen i vår hantering.
Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör
Vårt arbete mot korruption blir allt effektivare. Vi har system som underlättar för oss att upptäcka oegentligheter. 80 procent av alla fall upptäcks av våra egna handläggare.
Charlotte Petri Gornitzka
– Vi har en mycket bekymmersam tid framför oss där de humanitära behoven ökar dramatiskt. De senaste åtta åren har FN:s appeller om stöd till olika kriser ökat från fem miljarder dollar till över 16 miljarder
Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör
Tidigare mattades oftast liknande kriser av men idag är det svårt att se ett slut på dessa pågående humanitära katastrofer. Risken är stor att antalet flyktingar - som nu ligger på den högsta nivån i modern tid - ökar när vi ser kriserna i Irak och Ukraina fördjupas
Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör
Det kan handla om att snabbt kunna analysera SMS-trafik under en annalkande svältkatastrof och på så sätt skapa sig en bild av vilka insatser som bör prioriteras. Eller genom att följa trafik på sociala medier kunna följa upp hur väl en kampanj för till exempel vaccinering eller amning tagits emot i ett visst distrikt eller region.
Urban Andersson, Sveriges ambassadör i Uganda
För Sverige är det naturligt att stödja den här typen av innovativa satsningar på ny teknik. Vi är glada att kunna bidra till att ytterligare sätta medborgarnas prioriteringar i centrum av utvecklingsarbetet i Uganda.
Urban Andersson, Sveriges ambassadör i Uganda
Det finns en stark länk mellan naturkatastrofer och utvecklingssamarbete, och Sverige satsar alltmer på att förebygga katastrofer och bygga bort risker där det är möjligt.
Peter Lundberg, chef för Sidas humanitära enhet
Att folk känner förtroende för att vi och andra inom biståndet är effektiva är förstås viktigt, så vi är glada för det här kvittot.
Charlotte Petri Gornitzka, sidas generaldirektör
Vi har kommit långt vad gäller utbildning, de kommande tio åren har vi målet att nå alla barn – även om skolgång är under hot i vissa länder
Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör
Att gå in med kontantstöd ger dubbel effekt
Johan Schaar, chef för det svenska biståndet till Palestina
De svenska pengarna riktar sig framför allt till kvinnoledda hushåll med stora familjer
Johan Schaar
Fler människor nås nu av budskapen som räddar liv
Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör
De förhoppningar som fanns hos många kvinnor i samband med den arabiska våren har kommit på skam
Jon Hedenström, handläggare i Kairo
Jämställdhet omfattar alla människor och är inte enbart en kvinnofråga
Ewa Werner Dahlin, avdelningschef på Sida
Nu börjar många insatser i större skala komma på plats med fler sjukvårdskliniker, fler sängplatser, mer personal och annat. Arbetet måste nu fortsätta på bred front, med koordinering av information om smittspridning, fler ambulanstransporter och mer personal som tar hand om döda kroppar och begraver dem på ett för omgivningen säkert sätt.
Charlotte Petri Gornitzka
Många barn har också drabbats hårt av ebolautbrottet. De kan ha blivit sjuka själva eller förlorat en eller båda sina föräldrar och måste tas om hand. Vi riktar därför en del av stödet till barn som hamnat i denna svåra situation.
Charlotte Petri Gornitzka
Det går idag inte att genomföra alla de långsiktiga utvecklingsinsatser som vi hade planerat i Sydsudan. Den humanitära situationen är akut och behoven enorma. Nu tänker vi om och går istället in med stora resurser i en givargemensam humanitär fond i landet
Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning
Med nya Openaid.se går vi från skyltfönster till verktygslåda
Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida
Situation är mycket allvarlig och länderna som redan innan utbrottet haft svaga sjukvårdsystem står inför tuffa utmaningar. Sverige gick tidigt in med stöd till olika insatser och det är viktigt att världssamfundet nu snabbt mobiliserar resurser för att stoppa och bekämpa ebolaepidemin
Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör
Att dela erfarenheter mellan länder i en region där HBTQ-personers situation är mycket utsatt kan inge både mod och styrka att fortsätta det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter i regionen
Elsa Håstad, chef för Sidas avdelning för Europa och Latinamerika
Vi ser att detta verktyg har en potential att förbättra livet för dem som löper störst risk att drabbas av sjukdomar som tuberkulos
Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör
Vi kommer att fortsätta att driva frågor om kvinnors rätt till sin egen kropp – även i motvind
Charlotte Petri Gornitzka
Jag vill passa på att tacka skåningarna, som genom sitt bidrag genom skatten gjort det möjligt för nära 20 000 kvinnor runtom i världen att få en säker förlossning
Charlotte Petri Gornitzka
Nu tar vi täten och visar ledarskap för att bidra till innovativa och långsiktigt hållbara lösningar - tillsammans
Charlotte Petri Gornitzka
Med våra respektive styrkor, erfarenheter och resurser kommer vi framöver driva gemensamma projekt som ger människor jobb med anständiga villkor och på andra sätt bidra till utveckling
Charlotte Petri Gornitzka
Med våra erfarenheter av den svenska modellen kan vi skapa en dialog mellan olika aktörer kring rättigheter i arbetslivet – en förutsättning för stabilitet som i sin tur är viktig för vårt långsiktiga engagemang i ett land
Karl-Johan Persson
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Media

Rss