Lunglav på ett träd i Vilhelmina


Fotograf: Per Linder, Statens fastighetsverk

Frihuggning av lövträd på berget Lövkullen på kronoparken Malgomaj i Vilhelmina kommun. På ett drygt 15 hektar stort område fällde eller ringbarkade SFV de granar som konkurrerade med de många äldre sälgarna som finns i området. Därigenom ökar sälgarnas vitalitet och blomning och dessutom gynnas de rödlistade lavar som växer på sälgarnas stammar. Åtgärden skapar också en ansenlig mängd ny död granved som gynnar många ovanliga arter av bland annat vedlevande insekter och den i trakten förekommande tretåiga hackspetten.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera