Renskötselanpassad föryngringsavverkning


Fotograf: Statens fastighetsverk

Renskötselanpassad föryngringsavverkning där stråk av skog har lämnats kvar eftersom renarna undviker stora kala ytor. De avverkade ytorna ger bra ljusinsläpp och gynnar tillväxt av lavar som renen tycker om att äta.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera