44 636 ville uppleva Hemliga rum i Sverige

Då Statens fastighetsverk (SFV) under lördagen lånade ut nyckeln till 15 hemliga rum runt om i Sverige var det många som tog chansen. Över 44 600 personer övergav majsolen och gav sig ner i underjordiska kalla kriget-anläggningar eller in i mörka och kylslagna bergrum. Andra stannade ovan jord och njöt av borggårdar från stormaktstiden eller av utsikten från de strategiskt belägna befästningarna. De 15 utvalda hemligheterna var denna gång platser där hot och makt har härskat.

Intresset för historia och kulturarv är stort i Sverige. Det visade sig då Statens fastighetsverk under lördagen bjöd in allmänheten till en dag fylld av upplevelser och berättelser under rubriken Hemliga rum. I år med temat maktbalans – våra svenska befästningar och hundratals år av befästningskonst.

-          Gensvaret från svenska folket har varit fantastiskt vilket gläder oss mycket. Bakgrunden till Hemliga rum är att vi vill väcka intresse för vårt gemensamt ägda kulturarv hos en bredare allmänhet. Under Hemliga rum lånar vi på Statens fastighetsverk ut nyckeln till kulturmiljöer runt om i Sverige som normalt inte är tillgängliga, säger Thomas Norell, generaldirektör vid Statens fastighetsverk, för dagen på Oscar-Fredriksborg på Rindö.

Oscar II:s fort lockade flest besökare

Allra flest besökare lockade Oscar II:s fort i Göteborg, hit sökte sig 9 852 personer och Artillerigården i Stockholm som besöktes av 6 038 personer.

Hemliga rums allra minsta och kanske mest hemliga utrymmen fylldes snabbt av ivriga besökare. Skyddsrummen under Artillerigården i Stockholm, kalla kriget-anläggningarna på Aspö, vid Hemsö fästning och på Landsort samt fängelsehålorna vid Bohus fästning – överallt var trycket från besökare stort.

-          Tyvärr har en del av våra hemligheter en begränsning i hur många som får vistas i lokalen. Det handlar dels om att de är svårtillgängliga - t ex Kläffsö vid Hemsö fästning som man bara når genom en lodrätt stege - men också om säkerhet och brandskydd. På samtliga hemliga rum har vi dock arbetat med att förmedla berättelsen om platsen. Vi hoppas därför att alla besökare har fått en fin och annorlunda upplevelse, säger Madeleine Ödquist, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Det är i år tredje gången som Hemliga rum arrangeras. Tidigare år, 2004 och 2008, besöktes de hemliga rummen av totalt 110 000 besökare.

Antal besökare per plats 26 maj 2012:

Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben – 1 750

Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen – 5 032

Göteborg: Oscar II fort – 9 852

Karlsborg: Karlsborgs fästning, Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum – 2 514

Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort - 285

Boden: Bodens fästning, Södra Åberget – 3 512

Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö – 2 817

Uppsala: Uppsala slott, bastionerna – 2 011

Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd - 301

Gotland: Tingstäde fästning - 688

Linköping: Linköpings slott - brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen - 1003

Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum – 6 038

Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen – 3 950

Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet, våtmagasinet och bensalen – 3 645

Kungälv: Bohus fästning, fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn – 1 238

För mer information kontakta:

Madeleine Ödquist, projektledare Hemliga rum, Statens fastighetsverk, 08 696 70 59, madeleine.odquist@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder och tidigare pressmaterial: www.sfv.se

Korthistorik om varje plats: www.hemligarum.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.