En grön oas 10 km från Stockholms city - Nu invigs Lovö naturreservat

Söndagen den 14 maj invigs Lovö naturreservat, ett stort och vackert naturområde beläget bara en mil från Stockholms innerstad. Området är formellt naturreservat sedan hösten 2015. Statens fastighetsverk, som förvaltar området, har arbetat med att göra området mer besöksvänligt genom skyltning och upprustning av leder. Varmt välkommen att ta del av resultatet!

Trots att reservatet fått namn efter Lovö omfattar det även Kärsön, Fågelön och en rad omgivande öar och holmar. Naturreservatet, som är beläget i Ekerö kommun, är ett av de större reservaten i Stockholms län med en area av 32 kvadratkilometer.

- Det är ingen överdrift att säga att här finns något för alla, förutsatt att man gillar naturliv förstås. Lovö naturreservat är unikt på många sätt. Dels på grund av sin storlek och sitt tätortsnära läge men framförallt för att det bjuder på så mycket kulturpräglad natur, säger Mats Larshagen, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

I Lovö socken finns en bystruktur med gammal bebyggelse. Historien är närvarande genom ett stort antal fornminnen. Här finns även odlingsmark, trädklädda betesmarker, ädellövskog och fina vandringsleder. Eftersom naturreservatet består av öar och holmar är vattnet ständigt närvarande. Här finns många oexploaterade strandsträckor. Som besökare bjuds du på vackra utblickar var än du befinner dig.

Viktigt och delat ansvar

Arbetet med att iordningsställa Lovö naturreservat har Statens fastighetsverk utfört tillsammans med bland andra Ekerö kommun, Länsstyrelsen i Stockholm, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Många åtgärder i reservatet, främst inom jordbruksdriften, sköts av arrendatorer.

- Vi på Länsstyrelsen är mycket glada över att vi äntligen kan inviga Lovö naturreservat efter flera års arbete med reservatsbildningen. Lovö naturreservat hör verkligen till länets pärlor och är en viktig del av den tätortsnära naturen i länet. Tillgången till sådan natur är av stor betydelse i en så expansiv region som vår, säger Björn Carlberg, tf. naturvårdschef och projektledare för arbetet med naturreservatet vid Länsstyrelsen.

Som förvaltare ska Statens fastighetsverk genomföra specifika naturvårdsåtgärder och verka för att göra området mer besöksvänligt genom till exempel skyltning och upprustning av leder.

- För oss som förvaltare finns många aspekter och intressen att fånga upp och ta hänsyn till. Det är en spännande utmaning att bemöta alltifrån UNESCO till den enskilde besökarens önskemål och krav. Arbetet bjuder på variation varje dag. För mig är det lika viktigt att sätta upp en fin och informativ skylt som att rädda en gammal ek från att dö av beskuggning, säger Mats Larshagen.

Ett stadsnära friluftsmecka

Tidigare besökare, som nu återkommer till platsen, kommer att möta flera nyheter. De flesta vandringsleder är upprustade. Här finns också en ny 17 km lång led, Lovö runt, att utforska. Ett stort antal nya skyltar ska ge besökaren kunskap om platsen samtidigt som logistiken underlättas.

- Lovö naturreservat är en fantastisk plats för alla som gillar friluftsliv. Oavsett om du föredrar att vandra, rida, cykla eller om du bara vill ta en kortare promenad för att sedan slå dig ner någonstans. Om du vill kan du lätt finna en enskild plats vid strandkanten eller i en skogsglänta och är du historieintresserad finns massor att upptäcka längs Fornstigen. Vi hoppas att många, både närboende och tillresta, kommer att hitta hit, säger Mats Larshagen.

För Statens fastighetsverk fortsätter nu arbetet. Bland annat ska fler entréer och informationsplatser skapas på området. Tillgänglighetsåtgärder för personer med fysisk funktionsnedsättning är också prioriterat och under planering. På Kärsön planeras till exempel för en tillgänglig grillplats och för en slinga anpassad för rullstol.

Välkommen på invigning

Söndagen den 14 maj invigs Lovö naturreservat. Invigningsceremonin, under vilken bland andra landshövding Chris Heister invigningstalar, äger rum klockan 15.15. Utöver det kommer det bland annat att bjudas på musikunderhållning. För den som vill finns möjlighet att ta del av kulturguidning, att ta en åktur med häst och vagn eller att gå en tipspromenad.

- Jag är glad över att vi nu kan inviga Lovö naturreservat som ett led i utvecklingen av Ekerö kommun. Att vi kan erbjuda trivsamma och naturliga mötesplatser för våra medborgare är viktigt för att bevara Ekeröandan när kommunen växer, och naturreservatet är ett utmärkt exempel på hur utveckling av infrastruktur kan gå hand i hand med satsningar på miljö och kultur, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

För mer detaljerat invigningsprogram, se nedan.

För mer information kontakta:

Mats Larshagen, förvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 73 76,  mats.larshagen@sfv.se

Björn Carlberg, tillförordnad chef vid enheten för naturvård, 010 223 12 68,  bjorn.carlberg@lansstyrelsen.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00,  asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:  http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Invigningsprogram 14 maj: http://www.sfv.se/lovo

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Det är ingen överdrift att säga att här finns något för alla, förutsatt att man gillar naturliv förstås. Lovö naturreservat är unikt på många sätt. Dels på grund av sin storlek och sitt tätortsnära läge men framförallt för att det bjuder på så mycket kulturpräglad natur.
Mats Larshagen, förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Vi på Länsstyrelsen är mycket glada över att vi äntligen kan inviga Lovö naturreservat efter flera års arbete med reservatsbildningen. Lovö naturreservat hör verkligen till länets pärlor och är en viktig del av den tätortsnära naturen i länet. Tillgången till sådan natur är av stor betydelse i en så expansiv region som vår.
Björn Carlberg, tf. naturvårdschef och projektledare för arbetet med naturreservatet vid Länsstyrelsen.
- För oss som förvaltare finns många aspekter och intressen att fånga upp och ta hänsyn till. Det är en spännande utmaning att bemöta alltifrån UNESCO till den enskilde besökarens önskemål och krav. Arbetet bjuder på variation varje dag. För mig är det lika viktigt att sätta upp en fin och informativ skylt som att rädda en gammal ek från att dö av beskuggning.
Mats Larshagen, förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Lovö naturreservat är en fantastisk plats för alla som gillar friluftsliv. Oavsett om du föredrar att vandra, rida, cykla eller om du bara vill ta en kortare promenad för att sedan slå dig ner någonstans. Om du vill kan du lätt finna en enskild plats vid strandkanten eller i en skogsglänta och är du historieintresserad finns massor att upptäcka längs Fornstigen. Vi hoppas att många, både närboende och tillresta, kommer att hitta hit.
Mats Larshagen, förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Jag är glad över att vi nu kan inviga Lovö naturreservat som ett led i utvecklingen av Ekerö kommun. Att vi kan erbjuda trivsamma och naturliga mötesplatser för våra medborgare är viktigt för att bevara Ekeröandan när kommunen växer, och naturreservatet är ett utmärkt exempel på hur utveckling av infrastruktur kan gå hand i hand med satsningar på miljö och kultur.
Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.