Fortsatt barnspring, undervisning och lek på Manilla

Statens fastighetsverk (SFV) och stiftelsen Carpe Diem har i dagarna skrivit kontrakt gällande fastigheten Manilla på Djurgården. Den anrika och vackert belägna byggnaden kommer därmed även framöver att ha skolverksamhet på schemat. Carpe Diem driver idag Fredrikshovs Slotts Skola på Östermalm i Stockholm. Redan höstterminen 2013 startas en ny systerskola i Manilla.

Manillaskolan på Djurgården stod färdig 1863 och har sedan dess fungerat som skola för döva eller hörselskadade elever. För att bättre möta dagens krav gällande hörselteknik flyttar verksamheten till moderna lokaler sommaren 2013. Sedan detta blev känt har Statens fastighetsverk, förvaltare av Manilla, sökt efter ny lämplig hyresgäst. Nu står det klart att stiftelsen Carpe Diem tar över. Redan höstterminen 2013 tar de emot sina första elever.

-          Vi är mycket positiva till att byggnaden, med sin klassiska fasad med många fönster, även fortsättningsvis kommer att hysa skolverksamhet. Byggnaden uppfördes för detta ändamål och har därför flera antikvariskt värdefulla delar, både i huvudbyggnaden samt i gymnastik- och slöjdsalar, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Våra anpassningar för hyresgästen kommer att göras med varsam hand.

Första eleverna på plats i höst

Stiftelsen Carpe Diem är idag huvudman för Fredrikshovs Slotts Skola på Östermalm. Verksamheten utökas och en ny systerskola startas på Manilla där man till hösten tar emot sina första elever för att sedan successivt växa under en treårsperiod. Parallellt med detta gör Statens fastighetsverk de ombyggnader och anpassningar som behöver göras i byggnaden. Befintlig verksamhet i Fredrikshovs Slotts Skola fortsätter som vanligt i skolans lokaler på Östermalm.

-          Nu startar vi vår projektering tillsammans med Fredrikshovs Slotts Skola för att planera vilka anpassningar som ska göras för att undervisningen ska kunna bedrivas på bästa sätt. Vi hälsar Carpe Diem varmt välkomna som hyresgäster, säger Lenka Medin.

Stiftelsen Carpe Diem kommer på Manilla att bedriva verksamhet från förskoleklass till årskurs nio.

-          Vi är glada och förväntansfulla över att få starta en systerskola i Manilla. Fredrikshovs Slotts Skolas lokaler är idag belägna i en byggnad från 1660-talet vilket gör att vi är vana att bedriva verksamhet i en kulturhistorisk byggnad. Vi vet att värdesätta de kvaliteter som sitter i väggarna i ett äldre hus, säger Ulf Magnusson, styrelseordförande i stiftelsen Carpe Diem.

Fakta Manilla

Byggnaden som ritades av Johan Adolf Hawerman var från början tänkt som internat. Matsalar och verkstadslokaler var belägna på bottenvåningen medan skolsalarna låg en trappa upp. Högst upp fanns sovsalar, den största på 200 kvadratmeter. Flickorna bodde i den västa delen och pojkarna i den östra. Internatverksamheten upphörde 1979.

För mer information kontakta:

Lenka Medin, fastighetschef SFV, 08 696 72 10, lenka.medin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Ulf Magnusson, ordförande i Stiftelsen Carpe diem, 070 346 81 18, ulf.magnusson@intrum.com

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi är mycket positiva till att byggnaden, med sin klassiska fasad med många fönster, även fortsättningsvis kommer att hysa skolverksamhet. Byggnaden uppfördes för detta ändamål och har därför flera antikvariskt värdefulla delar, både i huvudbyggnaden samt i gymnastik- och slöjdsalar, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Våra anpassningar för hyresgästen kommer att göras med varsam hand.
Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk