Fortsatt publik verksamhet då Malingsbo herrgård övertas av privat aktör

Report this content

Söder om Smedjebacken i Dalarna ligger brukssamhället Malingsbo. Här finns Malingsbo herrgård, ett vackert lantgods i karolinerstil uppfört under tidigt 1700-tal. I slutet av september sålde Statens fastighetsverk fastigheten, som utöver herrgården består av 14 byggnader, till högstbjudande för 3 500 000 kronor. Idag tar de nya ägarna, Malingsbo Fastighets AB, över med målet att Malingsbo herrgård utöver nuvarande verksamhet ska bli ett centrum för en livaktiv och kreativ verksamhet.

Statens fastighetsverk som förvaltat Malingsbo herrgård sedan 1993 har under flera års tid försökt att avyttra fastigheten utan att erhålla affärsmässiga anbud. Anledningen till önskad försäljning är att flera statliga utredningar från 2009 till 2013 kommit fram till att det inte finns några särskilda skäl till att fastigheten ska vara kvar i statlig ägo.

- Malingsbo herrgård med omgivande bruksmiljö är en mycket vacker plats, uppskattad av många. Vi är därför väldigt glada över de nya ägarna, Lotta von Schéele och Leif Hernborg, som utöver gedigen erfarenhet av att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse, bygg- och projektledning, har visioner för fortsatt publik verksamhet dit alla är välkomna, säger Mikael Holmgren, specialist fastighetsrätt vid Statens fastighetsverk.

Plats för utbildning och rekreation

Idag finns ett uppskattat rehabcenter i Malingsbo som erbjuder utbildning, internat och öppenvård för personer med beroendeproblem. På somrarna bedriver Föreningen Malingsbo Konfirmationsläger läger. De nya ägarna är måna om att behålla och utveckla samarbetet med dessa båda aktörer.

- Det långsiktiga målet är att hitta en verksamhet som kan berika platsen och som också berikas av att finnas just här – i dessa vackra byggnader, med en vilande barockträdgård under gräsmattorna. Kanske blir det en filial till ett utbildningssäte, kanske en plats för retreater eller ett centrum för konstnärer och hantverkare? Den som har en idé är välkommen att höra av sig. På kort sikt hyr vi ut hus för hus. Nu planerar vi tillsammans med lokala aktörer att redan 2019 stå värd för både musikfestival, konstutställning och guidade visningar, säger Lotta von Schéele, delägare Malingsbo Fastighets AB.

Flera av fastigheterna vid Malingsbo herrgård är i stort behov av underhåll. Även för detta arbete har de nya ägarna en klar vision.

- Så långt det går kommer vi att fortsätta att nyttja lokala entreprenörer och hantverkare som redan idag är engagerade i Malingsbo. Eftersom vi under lång tid har byggt upp ett nätverk av kunniga projektörer och sakkunniga inom byggnadsvård och restaurering, kommer vi naturligtvis även att vända oss till dem. Vi är mycket glada över köpet och ser fram emot att få komma igång, säger Lotta von Schéele.

Fakta Malingsbo herrgård: https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/dalarnas-lan-w/malingsbo-herrgard/

För mer information kontakta:

Mikael Holmgren, specialist fastighetsrätt Statens fastighetsverk, 010-478 70 97, mikael.holmgren@sfv.se

Lotta von Schéele, delägare Malingsbo Fastighets AB, 073-967 11 76, lotta.vonscheele@ malingsbofastighet.se, www.malingsbofastighet.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Malingsbo herrgård med omgivande bruksmiljö är en mycket vacker plats, uppskattad av många. Vi är därför väldigt glada över de nya ägarna, Lotta von Schéele och Leif Hernborg, som utöver gedigen erfarenhet av att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse, bygg- och projektledning, har visioner för fortsatt publik verksamhet dit alla är välkomna.
Mikael Holmgren, specialist fastighetsrätt vid Statens fastighetsverk
- Det långsiktiga målet är att hitta en verksamhet som kan berika platsen och som också berikas av att finnas just här – i dessa vackra byggnader, med en vilande barockträdgård under gräsmattorna. Kanske blir det en filial till ett utbildningssäte, kanske en plats för retreater eller ett centrum för konstnärer och hantverkare? Den som har en idé är välkommen att höra av sig. På kort sikt hyr vi ut hus för hus. Nu planerar vi tillsammans med lokala aktörer att redan 2019 stå värd för både musikfestival, konstutställning och guidade visningar.
Lotta von Schéele, delägare Malingsbo Fastighets AB
- Så långt det går kommer vi att fortsätta att nyttja lokala entreprenörer och hantverkare som redan idag är engagerade i Malingsbo. Eftersom vi under lång tid har byggt upp ett nätverk av kunniga projektörer och sakkunniga inom byggnadsvård och restaurering, kommer vi naturligtvis även att vända oss till dem. Vi är mycket glada över köpet och ser fram emot att få komma igång.
Lotta von Schéele, delägare Malingsbo Fastighets AB