Gammal igenmurad port öppnas upp på Uppsala slott

I samband med att Fredsmuseum flyttar in i nya, större lokaler på Uppsala slott har Statens fastighetsverk (SFV) sökt en lösning till en egen entré för museet. Slottsarkitekt Håkan Langseth har, genom att granska ritningar från 1800-talet, hittat en gammal igenmurad port i slottsfasaden som SFV nu önskar ta upp. Fredsmuseum utökar sin verksamhet och flyttar in i höst. Tack vare den nya entrén ut mot borggården får de en ökad tillgänglighet och höjer synligheten.

Statens fastighetsverk arbetar kontinuerligt med utvecklingen av Uppsala slott. Fredsmuseum är en viktig hyresgäst som främjar målet att skapa ett besöksvänligt slott. Museet drivs i Dag Hammarskjölds anda och belyser vikten av svenska fredsbevarande FN-insatser - men även freds- och frihetsfrågor ur ett lokalt samhällsperspektiv. Verksamheten riktar sig framför allt mot ungdomar och har årligen tusentals besökare som får lära mer om världsaktuella frågor. Sedan starten 2005 har Fredsmuseum legat i undanskymda lokaler i slottets källarvåning. Beslutet att flytta upp en våning till nya, större och mer lättillgängliga lokaler, är därför välkommet.


- Ombyggnaden av lokalerna för Fredsmuseum går helt i linje mer vår ambition att göra Uppsala slott öppnare, mer välkomnande och mer tillgängligt, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Vi vill bidra till att Fredsmuseum får en mer framträdande roll på slottet.


Återgång till ursprunglig planlösning
Uppsala slott byggdes av Gustav Vasa på 1540-talet. Efter den stora stadsbranden 1702 återinvigdes slottet i mitten av 1700-talet och sedan dess är slottet landshövdingens residens. Ritningar från 1800-talet visar att den aktuella ombyggnaden innebär en återgång till en mer ursprunglig planlösning med ett antal större rum i fil utan mittkorridorer och att den nya entrén skapas där det tidigare fanns en port.


- Det är spännande att slottsarkitekten i de gamla ritningarna funnit att det tidigare fanns en port mot borggården som idag är igenmurad. Den porten vill vi återskapa, berättar Mathias von Schlieben, förvaltare vid Statens fastighetsverk. På så sätt kan vi öka tillgängligheten, bidra till att göra slottet mer intressant som besöksmål och samtidigt värna de unika kulturvärden som slottet besitter.

För mer information kontakta:
Jörgen Hammarstedt, fastighetschef Statens fastighetsverk, 018 56 48 01, jorgen.hammarstedt@sfv.se
Håkan Langseth, slottsarkitekt Uppsala slott, 070 593 55 11, hakan.langseth@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se


Pressbilder och arkitektskiss på den nya porten: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media