Helgopriset 2018 - Dags att söka Sveriges största arkitekturpris

Report this content

I november är det åter dags för Statens fastighetsverk att utse vinnaren av Helgopriset, Sveriges största arkitekturpris sett till prissumman på 150 000 kronor. Helgopriset, uppkallat efter arkitekt Helgo Zettervall, ges för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk och delas i år ut för sjätte gången.

Fram till början av juni finns det möjlighet att komma in med förslag till Statens fastighetsverk. Byggnaden ska ligga i Sverige men behöver inte ägas av staten eller det allmänna, den behöver heller inte vara kulturskyddad eller klassad som byggnadsminne. Restaureringen, kompletteringen, ombyggnaden eller tillbyggnaden ska vara färdigställd mellan den 8 juni 2013 och den 8 juni 2018.

- För oss på Statens fastighetsverk, som har i uppdrag att förvalta och utveckla stora delar av det svenska kulturarvet, är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Nivån på de bidrag som lämnas in brukar vara hög så det är ett spännande juryarbete som väntar, säger Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande.

Vem som helst är välkommen att tipsa

Bearbetningen eller tillägget som tävlar ska tillvarata, utveckla eller tillföra arkitektoniska kvaliteter till en bra helhet samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde ska finnas kvar. Priset utgörs av en plakett och en prissumma av 150 000 kr som fördelas av juryn mellan vinnande arkitekt och de som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen.

- Det roligaste med Helgopriset är att det är så många olika typer av byggnader och miljöer som kan vara med och tävla. Det är heller inte bara de inblandade själva, arkitekter eller beställare, som kan påverka vem som står som vinnare. Vem som helst som imponerats av ett nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen, säger Anders Bodin.

Den 15 juni är sista dagen att lämna in ett bidrag. Därefter påbörjar juryn sitt arbete med att granska inkomna förslag. En handfull av dessa nomineras och offentliggörs under hösten. Priset delas sedan ut av Ingrid Eiken Holmgren, Statens fastighetsverks generaldirektör, under Helgoseminariet som äger rum den 15 november på Moderna museet/ArkDes i Stockholm.

Jury

Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv, Statens fastighetsverk (ordförande)

Sven Göthe, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Riksantikvarieämbetet

Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, professor em Restaureringskonst, Kungliga Konsthögskolan

Tomas Lewan, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Karin Gold Cox, enhetschef Kulturmiljöenheten, Statens fastighetsverk

Malin Myrin, vikarierande enhetschef Projektledningsenheten, Statens fastighetsverk

Karin Svenonius, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv, Statens fastighetsverk

Christina Tegnhammar, Statens fastighetsverk (juryns sekreterare)

Tidigare vinnare

2013 – Årsta kyrka, Stockholm

2008 – Östra magasinet vid Katrinetorps gård, Malmö

2004 – KTH:s bibliotek, Stockholm

2001 – Göteborgs konserthus

1996 – Alnarps ladugård

Fakta Helgopriset

Arkitekt Helgo Zettervall lämnade efter sig en stor och imponerande produktion, bland annat genom sina restaureringar av domkyrkorna i Lund, Skara och Uppsala. Statens fastighetsverk förvaltar Helgo Zettervalls fond och delar varje år ut stipendier till behövande arkitekter. Utöver detta ska resterande medel enligt fondens stadgar främja svensk byggnadskonst. Det är bakgrunden till Helgopriset som delas ut med ett par års mellanrum och har en prissumma på 150 000 kronor. Prissumman skall användas för studier, resa eller annan kunskapsutveckling inom området och tanken är också att resultatet av detta ska tillgängliggöras för andra genom till exempel seminarier.

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk (juryns ordförande), 010-478 70 16, anders.bodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010-478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Tävlingsregler och praktisk information: https://www.sfv.se/sv/om-oss/helgo-zettervalls-fond/helgopriset/

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- För oss på Statens fastighetsverk, som har i uppdrag att förvalta och utveckla stora delar av det svenska kulturarvet, är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Nivån på de bidrag som lämnas in brukar vara hög så det är ett spännande juryarbete som väntar.
Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande
- Det roligaste med Helgopriset är att det är så många olika typer av byggnader och miljöer som kan vara med och tävla. Det är heller inte bara de inblandade själva, arkitekter eller beställare, som kan påverka vem som står som vinnare. Vem som helst som imponerats av ett nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen.
Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande