Hemliga rum 2012 - Besök ”Skölden mot väst” – Oscar II:s fort

Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat. En av dessa är berganläggningen Oscar II:s fort, det mäktiga fortet i Långedrag - ”Skölden mot väst”.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. I Långedrag i västra Göteborg har besökarna möjlighet att få uppleva en unik och välbevarad försvarsanläggning från 1900-talets början, Oscar II:s fort.

Ett starkare fäste för att skydda Göteborg

I mitten av 1600-talet anlades Nya Älvsborgs fästning strategiskt i hamninloppet till Göteborg. Den gamla borgen Älvsborg hade åtskilliga gånger intagits av fienden och man insåg att man behövde ett starkare fäste på platsen för att försvara sin stad. Vid slutet av 1800-talet behövdes ännu en ny och modern anläggning. Därför byggdes Oscar II:s fort som stod klar 1907.

-          Oscar II:s fort är en av de första anläggningarna som anlades under mark, insprängd i berget. Här fanns förråd, eldledningsutrymmen och plats för manskapet. Runt huvudanläggningen löper en bred och utsprängd grav. Fortet är välbevarat och här finns mycket att se och förundras över, inte minst den moderna teknik som fortet var försett med, säger Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Den 26 maj öppnas hemliga ställen på fortet som tidigare aldrig visats. De besökare som kommer hit får en spännande dag när OII återigen fylls av militärer. Särskilt intressant kan vara att se officersmässen som kommer att möbleras med originalliknande möbler och dieselgeneratorn som håller på att renoveras till originalskick.

Hemligt och svårtillgängligt

I år visar Statens fastighetsverk ganska råa och otillgängliga miljöer under Hemliga rum, platser som en gång var den militära vardagen.

-          En del av våra hemliga rum, däribland delar av Oscar II:s fort är trånga och svårttillgängliga. Av säkerhetsskäl får vi bara släppa in ett visst antal besökare åt gången. Det gör att vi inte kan garantera att alla kan komma in just i dessa delar av fortet. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Sprida kunskap om kulturarvet

Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

-          Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har - att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga rum bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott - brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

14) Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen

15) Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

För mer information kontakta:

Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 282 98 82, ulrika.palmblad@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Program Oscar II:s fort, Hemliga rum 2012: www.hemligarum.se

Pressbilder samt fakta om Oscar II:s fort: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media