Hemliga rum 2012 - Besök hemlig fästning på Gotland

Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat. En av dem är förrådsbefästningen Tingstäde fästning på Gotland.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst.

På Norra Gotland visas Tingstäde fästning under hemliga rum den 26 maj. Fästningen uppfördes 1898-1917 och skulle fungera som mobiliseringsplats och som skydd för de förråd som fanns i Tingstäde. Fästningen har fyra kanoner i kupolerna, vilket ansågs vara tillräckligt för att försvara den utrustning och den mat som skulle hålla stridsviljan hos förbanden uppe.

-          I ett av rummen fanns stora stenkar där man förvarade halva grisar i saltlake. Ända in på 60-talet fanns det salt fläsk i karen. Vid samma tid skrev en veckotidning att Tingstäde fästning var fylld av brännvin för att kunna göra de gotländska soldaterna modigare. Det var inte sant men det låg ändå något i ryktet. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar förvarade nämligen 30 000 liter Kronbrännvin här, säger Per Nelander, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Hemligt och svårtillgängligt

Tingstäde fästning skyddas av en rad skansar. Skansen är murad av natursten med en hjässa av betong. När hemligheterna avslöjas den 26 maj, visas den nyrenoverade hjässan. De som är på plats får även vara med om en historisk resa inne i fästningen.

-          I år visar vi ganska råa och otillgängliga miljöer, platser som en gång var den militära vardagen. En del av våra hemliga rum, däribland delar av Tingstäde fästning, är trånga och svårttillgängliga. Det gör att vi inte kan garantera att alla kan få se allt. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Sprida kunskap om kulturarvet

Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

-          Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har - att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga rum bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott - brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

14) Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen

15) Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

För mer information kontakta:

Per Nelander, förvaltare Statens fastighetsverk, 018 56 48 05, per.nelander@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Program Tingstäde fästning, Hemliga rum 2012: www.hemligarum.se

Pressbilder samt fakta om Tingstäde fästning: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media