Hemliga rum 2012 - Besök hemliga bastioner i Uppsala slott

Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat. En av dessa platser är Uppsala slott och de 500 år gamla bastionerna, två av slottets hemligaste delar.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst.

-          I Uppsala kommer vi att visa hemliga delar av Uppsalas kanske mest kända byggnad, det rosa 1500-talsslott som Gustav Vasa byggde som en befästning för att freda sig mot yttre och inre fiender. För att stärka sitt försvar lät kungen uppföra ett antal bastioner i muren runt slottet. Två av dessa låser vi upp den 26 maj, säger Mathias von Schlieben, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

De två bastionerna, Styrbiskop och Gräsgården, hade vinklade byggnadskonstruktioner som gjorde att man kunde eliminera döda vinklar längs borgens murar. Idag är bastionerna ett bra exempel på dåtidens moderna försvarsanläggning.

Hemligt och svårtillgängligt

I år visar Statens fastighetsverk bitvis ganska råa och otillgängliga miljöer under Hemliga rum, platser som en gång var den militära vardagen.

-          En del av våra hemliga rum, däribland bastionerna i Uppsala slott, är trånga och svårttillgängliga. Av säkerhetsskäl får vi bara släppa in ett trettiotal besökare åt gången. Det gör att vi inte kan garantera att alla får plats. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Sprida kunskap om kulturarvet

Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

-          Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har - att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga rum bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott - brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

14) Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen

15) Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

För mer information kontakta:

Lars-Erik Berglund, fastighetsutvecklare Statens fastighetsverk, 073 360 13 01, lars-erik.berglund@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Program Uppsala slott, Hemliga rum 2012: www.hemligarum.se

Pressbilder samt fakta om Uppsala slott: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media