Hemliga rum 2012 - Besök Hemsö fästning – Knytnäven mot öst

Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat. En av dessa är ”Knytnäven mot öst” – Hemsö fästning med de okända bergrummen Havstoudd och Kläffsö.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst. På Hemsö fästning utanför Härnösand kommer besökarna att få se och lära mer om ”Knytnäven mot öst”.

-          Så kallades den fästning som under andra världskriget började uppföras på Hemsön, som ett skydd mot ryssarna. I Storråbergets inre sprängdes plats för ett helt samhälle rustat med ammunition, bränsle och mat för att mätta 320 man i upp till tre månader. Den 26 maj visar vi huvudanläggningen i Storråberget men också två mindre och modernare bergrum, Havstoudd och Kläffsö, säger Katrin Furustig, informatör vid Statens fastighetsverk.

Hemligt och svårtillgängligt

Havstoudd, beläget på öns norra sida är det ytterst få som har sett. Kläffsö betecknas som superhemlig och där kan endast fem personer åt gången gå ner.

-          I år visar vi ganska råa och otillgängliga miljöer, platser som en gång var den militära vardagen. En del av våra hemliga rum, däribland det på Kläffsö, är trångt och svårttillgängligt. Av säkerhetsskäl får vi bara släppa ner ett fåtal besökare åt gången. Det gör att vi inte kan garantera att alla kan komma in. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Kläffsö har en begränsning men Storrå och Havstoudd kan däremot ta emot många besökare.

Sprida kunskap om kulturarvet

Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

-          Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har - att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott – Brunnsrummet och Borgstugan

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

14) Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen

15) Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

För mer information kontakta:

Katrin Furustig, platsansvarig för Hemliga rum/Hemsö fästning, Statens fastighetsverk, 08 696 73 22, katrin.furustig@sfv.se

Bengt Skoglund, förvaltare Statens fastighetsverk, 018 56 48 02, bengt.skoglund@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Program Hemsö fästning, Hemliga rum 2012: www.hemligarum.se

Pressbilder samt fakta om Hemsö fästning: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media