Hemliga rum 2012 - Besök kalla kriget-hemligheter i Örlogsstaden

Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat. På Aspö utanför Karlskrona får man ta del av hemligheter på Drottningskärs kastell samt i nya Ellenabben och Gruvan, anläggningar från kalla kriget.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst. På Aspö i Karlskrona skärgård visas Drottningskärs kastell, nya Ellenabben och Gruvan.

-          För den som vill skapa sig en samlad bild av den svenska befästningskonstens historia, från stormaktstidens 1600-tal till kalla krigets 1980-tal, är Aspö den perfekta platsen att bege sig till. Här finns det mesta av det bästa Sverige kunnat visa upp när det gäller försvarsanläggningar, säger Marlene Bergström vid Statens fastighetsverk.

Förutom Drottningskärs kastell ges chans att besöka två tidigare topphemliga anläggningar. Kustspaningsradarstationen (KSRR), med kodnamn Gruvan, byggdes 1953 och var fram till 1970 Karlkrona skärgårds viktigaste spaningsorgan. Den användes fram till 1992. Även seriebatteriet nya Ellenabben visas den 26 maj, konstruerat med världsunik och kärnvapensäker teknologi. Nya Ellenabben avvecklades först 2000.

Hemligt och svårtillgängligt

Nya Ellenabben, belägen en km från Drottningskärs kastell är det ytterst få som har sett. Trappan ner till anläggningen är brant och smal. Det innebär att endast ett fåtal personer per gång kan släppas in genom den anonyma nedgången i marken.

-          I år visar vi ganska råa och otillgängliga miljöer, platser som en gång var den militära vardagen. En del av våra hemliga rum, däribland nya Ellenabben, är trånga och svårttillgängliga. Av säkerhetsskäl får vi bara släppa ner ett 20-tal besökare åt gången. Det gör att vi inte kan garantera att alla kan komma in. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Nya Ellenabben och Gruvan har en begränsning i antalet besökare. Drottningskärs kastell däremot kan ta emot många.

Sprida kunskap om kulturarvet

Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

-          Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har - att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga rum bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott – Brunnsrummet och Borgstugan

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

14) Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen

15) Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

För mer information kontakta:

Marlene Bergström, platsansvarig för Hemliga rum/Aspö, Statens fastighetsverk, 0455 300 396, marlene.bergstrom@sfv.se

Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef, Statens fastighetsverk, 0455 300 392, anders.magnusson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Program Drottningskärs kastell/nya Ellenabben/Gruvan, Hemliga rum 2012: www.hemligarum.se

Pressbilder: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.