Hemliga rum 2012 - Besök Oscar-Fredriksborg, en del av ”Stockholms lås”

Lördagen den 26 maj 2012 gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 15 utvalda hemligheterna är denna gång platser där hot och makt har härskat. En av dessa platser är Oscar-Fredriksborg på Rindö, en del av ”Stockholms lås”.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk låser upp hemliga dörrar och bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. 2004 och 2008 ringlade köerna långa, sammanlagt 110 000 svenskar valde då att besöka Hemliga rum. I år samlar Statens fastighetsverk de hemliga rummen under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst. På Rindö, strax utanför Vaxholm, öppnas den annars stängda fästningen Oscar-Fredriksborg.

Stockholms lås

Stockholm skyddades väl av sin skärgård men det fanns två infartsleder där fientlig flotta kunde tränga in. Oxdjupet hade vid mitten av 1800-talet spärrats med sten för att stänga den vägen in till Stockholm. Samtidigt hade de moderna fartygen ökat så mycket i storlek att de inte längre kunde komma igenom de smala sunden vid Vaxholm. Man blev därför tvungen att rensa upp Oxdjupet igen så att sjöfarten åter kunde nå Stockholm den vägen. För att skrämma fienden uppfördes under slutet av 1800-talet det moderna bergsfortet Oscar-Fredriksborg, väster om sundet. Fästningen öppnas exklusivt för allmänheten under Hemliga rum 26 maj.

-          Det är en för sin tid toppmodern bergsanläggning som besökarna kommer att få ta del av. När fästningen byggdes var det första gången i Sverige som man använde nitroglycerin för att spränga in befästningen i berget. Den 26 maj öppnar vi även den branta och fantasieggande trapptunneln som förbinder Övre och Nedre verket på fästningen. Spanar man riktigt noga kan man få syn på fladdermöss som gömmer sig i taket, säger Hanna Edsman vid Statens fastighetsverk.

Hemligt och svårtillgängligt

I år visar Statens fastighetsverk bitvis ganska råa och otillgängliga miljöer under Hemliga rum, platser som en gång var den militära vardagen.

-          En del av våra hemliga rum, däribland trapptunneln mellan det Övre och Nedre verket på Oscar-Fredriksborg, är trånga och svårttillgängliga. Av säkerhetsskäl får vi bara släppa in ett visst antal besökare åt gången. Det gör att vi inte kan garantera att alla får plats. Däremot lovar vi att göra vårt bästa för att samtliga besökare ska få med sig en minnesvärd upplevelse av platsen och dess berättelse, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Just trapptunnel har en begränsning när det gäller att ta emot besökare men fästningen är stor och det finns mycket att upptäcka på fästningsområdet.

Sprida kunskap om kulturarvet

Vid sidan av sitt förvaltningsuppdrag arbetar Statens fastighetsverk med att levandegöra och tillgängliggöra vårt gemensamt ägda kulturarv. Det sker bland annat genom besöksmålsutveckling, appen Sevärt, objektsskyltning och genom publika evenemang som Hemliga rum.

-          Hemliga rum är ett sätt för oss på Statens fastighetsverk att visa upp vilket fantastiskt uppdrag vi har - att vårda, bevara, förvalta och utveckla många av de finaste kulturbyggnaderna och kulturmiljöerna i Sverige. Under Hemliga rum bjuder vi på något unikt samtidigt som våra besökare får lära mer om det kulturarv de faktiskt är delägare i, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Hemliga rum går av stapeln lördagen den 26 maj kl 11.00-16.00. Det är fri entré på samtliga 15 platser.

Årets 15 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Oscar Fredriksborg, Rindö

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott - brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

14) Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet – våtmagasinet och bensalen

15) Kungälv: Bohus fästning – fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn

För mer information kontakta:

Hanna Edsman, ansvarig Oscar-Fredriksborg under Hemliga rum, 08 696 74 28, hanna.edsman@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Program Oscar-Fredriksborg, Hemliga rum 2012: www.hemligarum.se

Pressbilder samt fakta om Oscar-Fredriksborg: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera