Höjd brandsäkerhet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

Statens fastighetsverk (SFV) investerar i ett helt nytt brandlarm för Naturhistoriska riksmuseet. Det nya larmet ersätter det befintliga brandlarmet, men kompletterar också med utökat skydd och bättre funktionalitet. Ett nytt talande utrymningslarm installeras även för att ytterligare höja säkerheten för museets drygt 550 000 årliga besökare.

Sedan slutet av förra året arbetar Statens fastighetsverk med ett av de större brandlarmsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. På Naturhistoriska riksmuseet i Frescati ersätts all gammal larmutrustning med helt nya installationer. Det nya systemet med centrala larmenheter och mer än 2 500 larmpunkter ger ett utökat skydd och höjer säkerheten för museet ytterligare.

Systemet, som består av ett flertal centraler anslutna via fiberteknik, integreras i ett överordnat grafiskt larmpresentationssystem som ger betydligt utökade övervakningsmöjligheter. I oktober, då installationen beräknas vara klar, kommer Statens fastighetsverks tekniker att kunna övervaka systemet genom att koppla upp sig via bärbara datorer. I den nya larmanläggningen används nästa alla system som finns på marknaden; rök- och flamdetektorer, gassläckningssystem och vattensprinkler.

-          Att Naturhistoriska riksmuseet ska ha det absolut yttersta brandsäkerhetssystemet är självklart, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Stora delar av museets samlingar består av mycket brandkänsligt material.

Osynliga installationer

Inför upphandlingen av arbetet gjordes noggranna praktiska tester av utrustningen. Genom bland annat kravet på skarp uppkoppling av demonstrationssystem har inget lämnats åt slumpen. Eftersom Naturhistoriska riksmuseets byggnad är klassad som statligt byggnadsminne har arbetet hela tiden tagit hänsyn till arkitekturen och stort arbete har lagts ner på att göra installationerna så osynliga som möjligt. Valet av fiberteknik har inneburit att en mindre mängd kablar har behövt dras.

-          Ju bättre och säkrare larm vi har, desto exaktare blir identifieringen och lokaliseringen vid en brand. Det gör att verksamheten och räddningstjänsten har betydligt större möjligheter att släcka på ett bra sätt, säger Thomas Lindsjö, brandskyddsspecialist vid Statens fastighetsverk.

Installationen vid Naturhistoriska riksmuseet beräknas vara klar i december.

För mer information kontakta:

Mia Fernlund, kommunikatör Statens fastighetsverk, 08 696 73 58, mia.fernlund@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media