Idag invigs tre historiska nyheter på Kalmar slott - Hisnande historia möter besökare i sommar

Lagom till sommarsäsongen invigs idag tre nyheter på Kalmar slott - en utställning om slottet och dess historia, tidsmaskinen ”En kung - tre riken” och en hiss som gör delar av slottet tillgängligt för alla. 2009 tecknade Statens fastighetsverk (SFV) och Kalmar kommun ett tioårigt hyresavtal gällande Kalmar slott. Samtidigt presenterades en gemensam plan för att utveckla slottet som besöksmål och göra det än mer attraktivt för boende i Kalmar och turister.

Redan 1873 öppnade Kalmar slott sina portar för en publik verksamhet första gången. Då visades ett antal föremålssamlingar. Så småningom började man använda slottet som evenemangslokal då några av paradvåningens praktsalar användes för kungamiddagar. Sedan dess har allt fler delar av slottet öppnats och omfattar idag hela andra våningsplanet samt större delen av bottenvåningen. Ett problem med de allt fler publika ytorna har hela tiden varit tillgängligheten.

Fram till idag har såväl paradvåningen som sommarutställningarna bara varit tillgängliga via trapphusen. Det har inneburit att rullstolsburna varit helt avstängda från den delen av slottet. Det har även varit ett problem ur arbetsmiljösynpunkt då avsaknaden av hiss försvårat tunga transporter till och från utställningssalarna.

-          Vi är därför oerhört glada att idag kunna inviga en modern hiss som ökar tillgängligheten. Man kan säga att vi sätter en årsring från vår tid, att det är en historisk händelse på Kalmar slott, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Arbetet med att installera hissen har bl a inneburit att ett hisschakt har dragits genom ett tunnvalv från 1555. En igenmurad öppning, en tidigare ingång till kyrkan, har också fått öppnas på nytt.

Tidsmaskin tar besökare till Erik af Pommerns kröning

I satsningen på att utveckla Kalmar slott som besöksmål har Statens fastighetsverk och Destination Kalmar tittat på hur man kan skapa intryck, förmedla kunskap och bjuda på en upplevelse med hjälp av ny teknik, en så kallad Arenovation. Idag är det premiär för tidsmaskinen ”En kung - tre riken”.

-          En Arenovation ska förstärka besökarens upplevelse innan, under och efter ett besök. Med hjälp av ljud och bild kommer den person som går in i tidsmaskinen på Kalmar slott förflyttas bakåt i tiden och själv förnimma det historiska ögonblick då Erik af Pommern kröntes till kung, säger Harald Pleijel.

Interaktiv utställning om slottets historia

Den nya basutställningen ”Nya utställningen som berättar slottets historia” beskriver Kalmar slott som ett verkligt Vasaslott, inte bara i sin yttre skepnad. I utställningen, som är första delen av tre, beskrivs Drottning Margareta och Kalmarunionen, slottets byggnads- och renoveringshistoria samt nationalmonumentets tillskapande under 1800- och 1900-talen.

-         Det är en spännande utställning som vi försökt göra så estetiskt tilltalande som möjligt i de små men vackra slottssalarna. Vi hoppas att helhetsupplevelsen ska bli stark och bestående, att besökaren tar med sig en positiv känsla hem, säger Mimmi Mannheimer, slottschef vid Kalmar slott.

Utställningen har flera interaktiva inslag, t ex den avancerade pekskärmen ”Slottsskärvor”. Skärmen innehåller 260 illustrerade artiklar som berättar om slottet, dess historia och samhälleliga förutsättningar under 800 år.

Fler aktiviteter framöver

Utvecklingsplanen för Kalmar slott löper på tio år. Arbetet mellan Statens fastighetsverk, Destination Kalmar och Kalmar slott kommer att fortsätta.

-         Vår gemensamma ambition att göra Kalmar slott än mer attraktivt är stor. Utöver det vi har haft glädje att presentera idag – den nya utställningen, tidsmaskinen och hissen - tittar vi t ex på möjligheten att förändra köket och serveringslokalerna på slottet. Vi som arbetar med det här ser alla Kalmar slott som en unik resurs med potential att öka regionens attraktionskraft på sikt, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

För mer information kontakta:

Anders Magnusson, förvaltare Statens fastighetsverk, 0705 47 68 90, anders.magnusson@sfv.se

Jan Naumburg, projektledare besöksmål Statens fastighetsverk, 070 132 25 44, jan.naumburg@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Mimmi Manheimer, slottschef Kalmar slott, 070 725 77 29, mimmi.mannheimer@kalmar.com

Pressbilder och mer information: www.sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera