Kalmar slott under restaurering - Södra längans fasader åter som ett smycke

Sedan april 2012 har Statens fastighetsverk (SFV) arbetat med att restaurera södra längans fasad mot inre borggården på Kalmar slott, ett arbete som just avslutats. Arbetet är komplicerat och kräver stor precision inom hantverk som puts, konservering och dekormålning. I arbetet har SFV låtit ersätta vittrade putsytor och restaurerat 1500-talets rikt mönstrade fasaddekor.

I slutet av 1500-talet fick Kalmar slotts inre borggård ny puts och vacker dekormålning. Inspirationen till dekoren kom från Europa och Roms dekorerade palatsfasader. När det nu åter var dags att restaurera fasaderna ville Statens fastighetsverk, så långt det var möjligt, gå tillbaka till det utseende som inre borggården hade på 1500-talet. Tillsammans med Richard Edlund, antikvarie på Kalmar Läns Museum och slottsarkitekt Erik Wikerstål påbörjades för drygt ett år sedan ett gediget förarbete för att säkerställa fasadens skick och välja bästa möjliga metod för restaurering.

-          Efter mycket efterforskning bestämde vi oss för att så långt det var möjligt bevara den gamla 1500-talsputsen, påföra ett nytt skyddande offerlager och därefter återföra dekormålningen på fasaderna - även de partier som man valde att inte ta hand om på 1970-talet när senaste restaureringen ägde rum, säger Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Innan arbetet kunde starta undersöktes fasaden noga av en konservator för att fastställa vilka partier av dålig puts som skulle knackas ner, vilka som skulle sparas och vilka riktigt gamla delar som skulle kunna räddas med hjälp av konservering. Efter att grundarbetet var klart kalkavfärgades hela ytan sju gånger för att få ett skyddande och hållbart lager som sluter fasaden.

Kvadermålning med säker hand

Mellan juli och oktober har arbetet uteslutande handlat om dekor- och kvadermålning. All målning har skett av konservatorer som för att komma fram till rätt utförande av kvader och dekorer har använt gammal dokumentation, tittat på referensbyggnader och studerat tidigare nertagna och bevarade partier av fasaden som finns på Kalmar Läns Museum.

-          Det nygamla dekor- och måleriarbetet på inre borggården är som ett smycke. Genom dessa skickliga hantverkare har vi fått vara med och återskapa en dekormålning på mycket hög nivå då det gäller uttryck, form och detaljer. Vi är mycket nöjda med resultatet och hoppas att såväl kalmarbor som turister kommer att glädjas åt skillnaden, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

För ytterligare information kontakta:

Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 0455 300 392, anders.magnusson@sfv.se

Ulrica Hilliam, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 0455 300 405, ulrica.hilliam@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Efter mycket efterforskning bestämde vi oss för att så långt det var möjligt bevara den gamla 1500-talsputsen, påföra ett nytt skyddande offerlager och därefter återföra dekormålningen på fasaderna - även de partier som man valde att inte ta hand om på 1970-talet när senaste restaureringen ägde rum.
Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk
- Det nygamla dekor- och måleriarbetet på inre borggården är som ett smycke. Genom dessa skickliga hantverkare har vi fått vara med och återskapa en dekormålning på mycket hög nivå då det gäller uttryck, form och detaljer. Vi är mycket nöjda med resultatet och hoppas att såväl kalmarbor som turister kommer att glädjas åt skillnaden.
Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk