Kasern II på Skeppsholmen byggs upp igen

Den 21 september 2016 förstördes Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm, där Kungliga Konsthögskolan hade delar av sina lokaler, av en brand och stora delar vattenskadades. Nu börjar återställandet av kasernen som uppfördes 1817-19 och är kulturminnesmärkt.

Kasern II, som ritades av arkitekt Fredrik Blom, byggdes ursprungligen för inkvartering av båtsmän varför bygganden inledningsvis kallades för Båtsmanskasernen. På bottenvåningen och huvudvåningarna fanns kasernrum och på övervåningen kontor för tjänstemän. Kasern II byggdes om och utökades flera gånger innan Kungliga Konsthögskolan tog över 1953 och Kasern II åter byggdes om efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist.

Kasern II blev byggnadsminnesmärke 1935 och är idag statligt byggnadsminne. Vårdprogrammet för Kasern II betonar att byggnaden har kulturhistoriskt värde och är en betydelsefull del i den gamla flottstationsmiljön på Skeppsholmen.

- Målet är att återställa Kasern II med traditionella material och metoder och att återskapa byggnadens yttre. Vi följer ambitionerna i vårdprogrammet för byggnaden som godkänts av Riksantikvarieämbetet, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Renoveringen av Kasern II sker i två etapper. I den första etappen inriktas arbetet på att restaurera och återställa fasaden, fönstren, taket och takkonstruktionerna med traditionella metoder. I den andra etappen återuppbyggs byggnaden invändigt. Alla icke bärande innerväggar har brunnit upp och ska ersättas med nya, liksom samtliga installationer och tekniska system.  

Kasern II ska vara färdigrenoverad och anpassad för en ny hyresgäst i februari 2022. SFV:s förstudie har utrett möjligheten att hyra ut till en eller flera hyresgäster och att i framtiden eventuellt kunna ha öppen publik verksamhet i bottenvåningen till exempel musei- eller annan kulturell verksamhet.

Entreprenörer etapp ett:

Generalentreprenör: M3 Bygg AB

Arkitekt: Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Entreprenörerna för etapp två är ännu inte upphandlade.

För mer information kontakta:

Bo Monell, projektledare, Statens fastighetsverk, 010–478 74 25, bo.monell@sfv.se

Sara Tauberman, biträdande projektledare, Statens fastighetsverk, 010–478 71 07, sara.tauberman@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt, Statens fastighetsverk, 010-478 76 00, maria.uggla@sfv.se 

Pressbild: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Målet är att återställa Kasern II med traditionella material och metoder och att återskapa byggnadens yttre. Vi följer ambitionerna i vårdprogrammet för byggnaden som godkänts av Riksantikvarieämbetet.
Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk