Kasper Salin-priset till Skissernas Museum

Om- och tillbyggnaden av Skissernas Museum i Lund vinner årets Kasper Salin-pris. Det tillkännagavs ikväll då Arkitekturgalan 2017 gick av stapeln i Stockholm. ”En till synes enkel lösning i en känslig och mångbottnad situation. Med ett skickligt grepp låter den nya tillbyggnaden besökaren förstå hela Skissernas Museums sammansatta struktur”, så lyder delar av juryns motivering.

Elding Oscarson, genom SAR/MSA Jonas Elding och Johan Oscarson, står bakom den prisade arkitekturen medan Statens fastighetsverk är stolt byggherre.

- Det är en stor ära för oss att vinna årets Kasper Salin-pris. Vårt mål med om- och tillbyggnaden har varit att ge Skissernas Museum en tydligare plats i staden. Vinsten och juryns motivering bevisar att vi lyckats. Jag är glad och stolt, säger Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

För Skissernas Museum, som länge haft behov av att få mer yta till sitt förfogande för att vidareutveckla museet, har om- och tillbyggnaden gjort stor skillnad. Publiktillströmningen har varit intensiv sedan nyinvigningen i slutet av januari 2017.  

- Det har varit ett otroligt givande samarbete från början till slut. Den kontinuerliga dialogen mellan alla inblandade och arkitekternas förståelse för sammanhanget har varit en enorm styrka. Vi är otroligt glada för denna skarpa om- och tillbyggnad som fullkomligt förändrat besöksupplevelsen. Jag vill rikta mitt varmaste tack till våra donatorer, säger Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum.

Om- och tillbyggnaden av Skissernas Museum har varit möjlig att genomföra tack vare två generösa donationer som i Elding Oscarsons utformning på ett smakfullt sätt förenar behovet av samspel med befintliga byggnader och behovet av nyskapande.

- Nya Skissernas Museum är både en upplevelse och en funktion. Om- och tillbyggnaden har löst museets behov men byggnaden som den nu är utformad är också en upplevelse i sig, säger Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson.

Juryns motivering

”En till synes enkel lösning i en känslig och mångbottnad situation. Med ett skickligt grepp låter den nya tillbyggnaden besökaren förstå hela Skissernas Museums sammansatta struktur. I form av ett nutida tillägg i en beprövad arkitekturtradition skapas vackra och välkomnande rum som kan lyfta verksamheten till nya nivåer. Tätt samarbete mellan arkitekt och en ambitiös byggherre har resulterat i en precist och noggrant genomförd utbyggnad som stärker kopplingen till museets samlingar och omgivande parkrum.”

Kasper Salin-priset

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). Priset delas ut till själva byggnadsverket och består av en bronsrelief, utformad av arkitekt Bengt Lindroos som fästs på byggnaden. Repliker av priset ges till byggherren och arkitekten.

Jurymedlemmar 2017: Bolle Tham, arkitekt SAR/MSA Ewa Westermark, arkitekt SAR/MSA Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA Thomas Sandell, arkitekt SIR/MSA SAR/MSA Sekreterare: Tove Dumon Wallsten

Fakta Skissernas Museum

Skissernas Museum, grundat 1934 vid Lunds universitet, är ett unikt konstmuseum i Sverige. I museets uppdrag ligger att visa hur konst i offentlig miljö växer fram. Här presenteras den konstnärliga processen, från skisser till färdiga verk. Skissernas Museum fick egna lokaler i Lund 1941, i en före detta gymnastiksal från 1882. Därefter har museet vuxit i flera etapper. Den senaste om- och tillbyggnaden, signerad Elding Oscarson, bildar en tydlig årsring i samklang med de tidigare.

För mer information kontakta:

Stefan Larsson, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 73 48, stefan.larsson@sfv.se

Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum, 046 222 72 86, patrick.amsellem@skissernasmuseum.lu.se

Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson, 073 640 26 26, jonas@eldingoscarson.com

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Caroline Andersson, kommunikatör Skissernas Museum, 046 222 79 77, caroline.andersson@skissernasmuseum.lu.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Skissernas Museum: https://www.skissernasmuseum.se/

Elding Oscarson: http://www.eldingoscarson.com/

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är en stor ära för oss att vinna årets Kasper Salin-pris. Vårt mål med om- och tillbyggnaden har varit att ge Skissernas Museum en tydligare plats i staden. Vinsten och juryns motivering bevisar att vi lyckats. Jag är glad och stolt.
Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Det har varit ett otroligt givande samarbete från början till slut. Den kontinuerliga dialogen mellan alla inbladade och arkitekternas förståelse för sammanhanget har varit en enorm styrka. Vi är otroligt glada för denna skarpa om- och tillbyggnad som fullkomligt förändrat besöksupplevelsen. Jag vill rikta mitt varmaste tack till våra donatorer.
Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum
- Nya Skissernas Museum är både en upplevelse och en funktion. Om- och tillbyggnaden har löst museets behov men byggnaden som den nu är utformad är också en upplevelse i sig.
Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson