Kronobergs slottsruin färdigrenoverad - Nu invigs slottsruinens nya broar

I början av 2015 övertog Statens fastighetsverk förvaltningen av Kronobergs slottsruin, ett omtyckt besöksmål vid Helgasjöns strand utanför Växjö. För att besökare även fortsatt ska kunna nyttja och njuta av den vackra kulturmiljön här, påbörjade Statens fastighetsverk omgående ett arbete för att byta ut ruinens uttjänta broar. I slutet av april avslutades projektet och nu på lördag, den 6 maj, invigs de nya broarna under ett publikt evenemang med närvaro av landshövding Ingrid Burman.

Kronobergs slottsruin är sommartid ett populärt besöksmål för växjöbor och turister med Kulturparken Småland som drivande aktör. Då Statens fastighetsverk övertog ruinens förvaltning av Riksantikvarieämbetet 2015 stod det klart att här fanns ett akut renoveringsbehov gällande de broar som behövs för att nå ruinen.

- De befintliga broarna från 1940-talet var i mycket dåligt skick. De bärande stenkistorna var raserade och virket till viss del utslitet. För att kunna hålla ruinen fortsatt öppen som besöksmål insåg vi att en brorenovering var nödvändig, säger Anders Magnusson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Tidskrävande process före byggstart

För att de nya broarna skulle bli verklighet har det krävts mycket förarbete, både vad gäller tillstånd och för att lösa de ekonomiska frågorna. Ett första steg, efter att ha utlyst en mindre arkitekttävling gällande broarnas utformning, var att genomföra en marinarkeologisk undersökning. En nödvändig kontroll för att få tillstånd om ingrepp enligt kulturminneslagen.

- Det var självklart spännande då dykarna genomförde sina dyk i höstas. Genom deras undersökningar fick vi bland annat reda på att den tidigare brons undre delar vilat på fundament som förmodligen är från slottets tid, säger Anna Odenberger, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Länsstyrelsen sade ja till fortsatt arbete och med alla tillstånd i hamn kunde projektet ta ny fart. Projekteringen satte igång i november 2016 och arbetena på plats startade i december.

Sedan dess har allt flutit på bra. Broarna och dess vindbrygga, en del som Växjö kommun tillsammans med vår hyresgäst Kulturparken Småland finansierat, slutbesiktigades i slutet av april. Nu känns det fantastiskt att så här, lagom till turistsäsongens början, kunna välkomna alla besökare över de nya broarna, säger Anna Odenberger.

Potential för besöksmålsutveckling

De nya broarna, ritade av Wikerstål Arkitekter, är två till antalet och 55 respektive 22 meter långa. Totalt är det 24 pålar som har skruvats ner i sjöbotten för att hålla broarna på plats. Ok i cortenstål håller ihop broarna och gångbanan är belagd med tätvuxen furu.

- Resultatet är verkligen fint. Men nya och säkra broar finns nu också förutsättningar för att utveckla Kronobergs slottsruin. Det här är ett besöksmål som har stor potential med sitt höga kulturvärde och sitt läge nära Växjö. Vi har redan inlett samtal med bland andra Växjö kommun, Kulturparken Småland, Länsstyrelsen och Destination Småland för att se vad vi tillsammans skulle kunna åstadkomma här. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Anders Magnusson.

Välkommen på invigning

Nu på lördag den 6 maj invigs de nya broarna. Allmänheten är varmt välkommen att vara med. Landshövding Ingrid Burman kommer att invigningstala och det finns flera aktiviteter för såväl stora som små.

- Utöver att vi berättar om den nya bron och den vackra kulturmiljö som ruinen bjuder kommer det att finnas möjlighet till guidade visningar, båttur med Ångaren Thor och mycket annat, avslutar Anna Odenberger.

För mer information kontakta:

Anders Magnusson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 010-478 75 40,  anders.magnusson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00,  asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Invigningsprogram 6 maj:  www.kulturparkensmaland.se

Fakta Kronoberg slottsruin

Kronobergs slottsruin, belägen på en holme i Helgasjön strax norr om Växjö, har sitt ursprung i 1400-talet. Ruinen består av en kvadratisk byggnad med två hörntorn. Det var i mitten av 1400-talet som biskopen i Växjö lär uppföra en biskopsborg här, på bekvämt avstånd från Växjö domkyrka. Det här var inget unikt för Växjö. Flera biskopar gjorde samma sak runt om i Sverige, detta för att säkerställa sig i orostider. Här nere i södra Sverige, precis i gränstrakterna mot Danmark, var det särskilt oroligt. Redan efter ett par år efter uppförandet brändes borgen ner men byggdes snabbt upp igen.

På 1500-talet, under Gustav Vasas tid som regent, drogs kyrkans egendomar in till staten och den historia som följer är ett återkommande nedbrännande och återuppbyggande. Hela fyra gånger föll borgen i danska händer men kunde alltid återtas. När det stora Småland fick ny länsindelning 1639 fick det största länet, med landshövding i Växjö, namnet Kronobergs län. Därav dagens namn på ruinen.

När krigen var slut var slottet i hyggligt skick. Borgen däremot hade spelat ut sin roll som gränsfäste och fick förfalla till ruin.

Kronobergs slottsruin förvaltas av Statens fastighetsverk sedan januari 2015.

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- De befintliga broarna från 1940-talet var i mycket dåligt skick. De bärande stenkistorna var raserade och virket till viss del utslitet. För att kunna hålla ruinen fortsatt öppen som besöksmål insåg vi att en brorenovering var nödvändig.
Anders Magnusson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Resultatet är verkligen fint. Men nya och säkra broar finns nu också förutsättningar för att utveckla Kronobergs slottsruin. Det här är ett besöksmål som har stor potential med sitt höga kulturvärde och sitt läge nära Växjö. Vi har redan inlett samtal med bland andra Växjö kommun, Kulturparken Småland, Länsstyrelsen och Destination Småland för att se vad vi tillsammans skulle kunna åstadkomma här. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete.
Anders Magnusson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk