Kvarteret Krubban får trädgård med inspiration från 1700-talet

Kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm blir grönare. Statens fastighetsverk (SFV), som förvaltar kvarteret, har påbörjat arbetet med att anlägga en trädgård där såväl form som innehåll återknyter till den köks- och nyttoträdgård som fanns här på 1700-talet. Trädgården kommer att innehålla stenkantade grönytor med lökväxter, äppel- och päronträd samt två boulebanor.

Kvarteret Krubban på Östermalm är ett kvarter med blandad, kulturhistorisk intressant bebyggelse från olika tidsepoker; Oxenstiernska Malmgården från 1700-talet, regementsbyggnaderna från 1800-talet och Historiska museet från 1930-talet. Här finns idag förutom en rad företag, Hedvig Eleonora förskolor, Historiska museet och Gysinge Byggnadsvård. För att göra kvarteret mer levande och välkomnande vill Statens fastighetsverk nu ta in mer grönska i området.

-       Tillsammans med vår husarkitekt och två landskapsarkitekter har vi tagit fram en ny trädgård för kvarteret, utformad med utgångspunkt i den ursprungliga malmgårdsträdgården från 1700-talet. Det blir inte en kopia men en tolkning och förenkling av den trädgård som en gång fanns här. Vi börjar nu och hoppas att vara klara lagom till nästa vår. Vi hoppas att det ska bli ett välkommet tillskott, att fler stockholmare och besökare ska hitta hit och trivas, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Fruktträd och tulpanhysteri

Den nya trädgården delas in i rektangulära ytor som påminner om 1700-talets odlingsbäddar. Statens fastighetsverk kommer också att plantera lökblandningar i gräsmattorna, bland annat för att markera trädgårdens historiskt viktiga mittaxel. 

-       På 1700-talet fanns här en köksträdgård med fruktträd i rader som vi vill återskapa. Vi kommer att plantera traditionella äppel- och päronsorter som till exempel Transparent Blanche, Gråpäron och Esperens herre. Lökblandningarna kan föra tankarna både till den tulpanhysteri som rådde i Europa strax innan den Oxenstiernska malmgården anlades och till den renässansinspirerade trädgårdsstil som var modern under 1700-talet, säger Mary Anne Vardy, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Den nya trädgården, som anläggas mellan Styrmansgatan och Oxenstiernska Malmgården, är den första delen i SFV:s upprustning av trädgården. Mot Styrmansgården kommer en öppen, välkomnande grind i gammal stil att byggas så att det blir enkelt att nå den nya grönytan. Parallellt projekterar Statens fastighetsverk för att rusta upp den del av trädgården som sträcker sig ända fram till Oxenstiernska Malmgården och som också omfattar malmgårdens innergård.

Kortfakta - trädgården kring Oxenstiernska Malmgården

På 1700-talet byggdes den Oxenstiernska Malmgården om till permanentbostad. En tomtkarta från 1747 visar tydligt hur malmgårdens trädgård med sina odlingsbäddar var planerad. På gårdsplanen fanns redan då en oval med lindar, sannolikt samma träd som finns här idag. 1829 brann huvudbyggnaden ned och idag återstår endast malmgårdens ekonomibyggnader. De hyrs idag av Gysinge Byggnadsvård.

För mer information kontakta:

Mary Anne Vardy, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 62, maryanne.vardy@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Tillsammans med vår husarkitekt och två landskapsarkitekter har vi tagit fram en ny trädgård för kvarteret, utformad med utgångspunkt i den ursprungliga malmgårdsträdgården från 1700-talet. Det blir inte en kopia men en tolkning och förenkling av den trädgård som en gång fanns här. Vi börjar nu och hoppas att vara klara lagom till nästa vår. Vi hoppas att det ska bli ett välkommet tillskott, att fler stockholmare och besökare ska hitta hit och trivas.
Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- På 1700-talet fanns här en köksträdgård med fruktträd i rader som vi vill återskapa. Vi kommer att plantera traditionella äppel- och päronsorter som till exempel Transparent Blanche, Gråpäron och Esperens herre. Lökblandningarna kan föra tankarna både till den tulpanhysteri som rådde i Europa strax innan den Oxenstiernska malmgården anlades och till den renässansinspirerade trädgårdsstil som var modern under 1700-talet.
Mary Anne Vardy, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk