Lekfullt och grönt då Statens fastighetsverk vidareutvecklar kvarteret Krubban

Kvarteret Krubban, ett av Stockholms mest intressanta historiska kvarter, blir grönare. Statens fastighetsverk, som 2013 anlade en trädgård med rötter i 1700-talet, fortsätter nu att utöka parkytorna med nya gräsytor, träd och sittplatser runt Malmgården och hörnet Styrmansgatan/Linnégatan. Här blir det också en lekplats med historiskt tema. I trädgårdens mittaxel, framför Malmgården, har Statens fastighetsverk planer på att anlägga ett orangeri med växtförsäljning och café.

Kvarteret Krubban på Östermalm är ett kvarter med mycket intressant kulturhistoria. Här ligger byggnader från olika tidsepoker tätt intill varandra; Oxenstiernska Malmgården från 1700-talet, regementsbyggnaderna från 1800-talet och Historiska museet från 1940-talet. Här huserar idag också, förutom myndigheter som Riksantikvarieämbetet och Statens maritima museer till exempel Sveriges Arkitekter, Hedvig Eleonora förskolor, Sebastian Schildt silversmedja och Gysinge Byggnadsvård. För att göra kvarteret mer levande och välkomnande för boende och besökare på Östermalm började Statens fastighetsverk 2013 att göra området grönare.

- 2013 tog vi tillsammans med vår husarkitekt och landskapsarkitekter fram en ny trädgård för kvarteret, inspirerad av den ursprungliga malmträdgården från 1700-talet. Trädgården med sina grönytor med lökväxter, äppel- och päronträd - senare också kompletterad med odlingslådor för närboende - har fått ett varmt mottagande, säger Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Nu fortsätter Statens fastighetsverk arbetet med att skapa ett grönare och än mer välkomnande kvarter. Malmgården kommer att omgärdas av gräsytor med friser av gatsten och blommande planteringar, men det är framförallt i hörnet Styrmansgatan/Linnégatan som den största förändringen sker.

Lekplats och gröna parkytor för avkoppling

Tidigare låg en förskola placerad i den här delen av kvarteret men sedan den flyttades till Ridhuset och Exercishuset 2012, har platsen stått tom.

- Det har funnits många olika idéer kring vad vi skulle kunna göra här. Utredningsarbetet har därför fått ta tid. Nu har vi slutit avtal med Stockholms stad som kommer att skapa en lekplats med historiskt tema på den delen av tomten som sträcker sig ner mot Linnégatan, ett fantastiskt roligt och bra tillskott för kvarteret, säger Mary Anne Vardy.

Den resterande delen av tomten ska grönskas upp. Två nya gräsytor kantade av gatsten - stenen är ett återbruk från Riddarholmen - kommer att skapas och på den del som sträcker sig mot Styrmansgatan ska ett tiotal träd planteras. Här kommer också två specialbyggda utemöbler att placeras, möbler som ska inbjuda till såväl lek som avkoppling.

- Både här och runt Malmgården kommer belysningen att förbättras i form av lyktstolpar och belysningspollare. De senare, som ska stå i närheten av Malmgården, har en dubbel funktion då de också ska förhindra bilar att köra in i kvarteret, säger Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Pricken över i, ett orangeri

Än är det inte helt klart men i planerna för utvecklingen av kvarteret Krubban hyser Statens fastighetsverk också drömmen om att kunna erbjuda besökarna ett orangeri.

- Just nu tittar vi på möjligheten att anlägga ett orangeri, placerat i mittaxeln framför Malmgården ungefär där odlingslådorna ligger idag. Här skulle man kunna köpa växter, kanske med inriktning mot balkong eller uteplats eftersom vi befinner oss i stan, men också köpa en kopp kaffe, säger Mary Anne Vardy.

Om orangeriet blir verklighet kommer de populära odlingslådorna att flyttas lite längre bort och istället ligga i anslutning till boulebanan.

För information kontakta:

Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk, 010 478 72 62, maryanne.vardy@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

För information gällande den kommande lekplatsen, kontakta:

Britt Mattsson, avdelningschef/landskapsarkitekt Stockholms stad, 08 508 09 330, britt.mattsson@stockholm.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk/

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- 2013 tog vi tillsammans med vår husarkitekt och landskapsarkitekter fram en ny trädgård för kvarteret, inspirerad av den ursprungliga malmträdgården från 1700-talet. Trädgården med sina grönytor med lökväxter, äppel- och päronträd - senare också kompletterad med odlingslådor för närboende - har fått ett varmt mottagande.
Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Det har funnits många olika idéer kring vad vi skulle kunna göra här. Utredningsarbetet har därför fått ta tid. Nu har vi slutit avtal med Stockholms stad som kommer att skapa en lekplats med historiskt tema på den delen av tomten som sträcker sig ner mot Linnégatan, ett fantastiskt roligt och bra tillskott för kvarteret.
Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Både här och runt Malmgården kommer belysningen att förbättras i form av lyktstolpar och belysningspollare. De senare, som ska stå i närheten av Malmgården, har en dubbel funktion då de också ska förhindra bilar att köra in i kvarteret.
Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Just nu tittar vi på möjligheterna att anlägga ett orangeri, placerat i mittaxeln framför Malmgården ungefär där odlingslådorna ligger idag. Här skulle man kunna köpa växter, kanske med inriktning mot balkong eller uteplats eftersom vi befinner oss i stan, men också köpa en kopp kaffe.
Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk