Markarbeten på Riddarholmen - Ny mark och nytt ljus på Stockholms historiska hjärta

2014 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) ett förnyelseprojekt av den yttre miljön på Riddarholmen, ett arbete som nu gått in i en mer intensiv fas. Målet är en mer tillgänglig och välkomnande holme som kommer att erbjuda uteserveringar, båttrafik, promenadvänliga stråk, historiska stenläggningar och ekbänkar att vila på. Kvällstid får ön tillbaka sin forna belysning, nu med LED-ljus för miljöns skull.

Statens fastighetsverk har under flera år arbetat med en vision för att göra Riddarholmen, denna kulturhistoriska och centralt belägna stockholmspärla, mer tillgänglig. En viktig del i att genomföra visionen är de markarbeten på Södra Riddarholmshamnen som nu är i full gång.

-       Citybanans arbetsområde är borttaget och vi arbetar för fullt för att återställa marken. Asfalten från 1960-talet tas bort och ersätts med fin, skandinavisk äldre gatsten. När vi är klara kommer turister, stockholmare och alla som arbetar på ön att få ett fint promenadstråk från öns södra entré och hela vägen längs kajen, säger Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Tidigare har delar av kajen fungerat som bilparkering. Under arbetet tas parkeringsplatser närmast kajkanten bort och ett nytt kajstråk skapas till förmån för alla som vill promenera.

De befintliga träden på Södra Riddarholmshamnen kommer att skyddas med förbättrade planteringsytor. Några nya väl valda träd tillkommer också. Delar av marken förbereds för café och det kommer att bli nya fina toaletter. 

Fler bänkar och vackert kvällsljus
Statens fastighetsverk förnyar också Riddarholmens belysning. Detta för att förstärka besökarens upplevelse av öns historiska miljö, på plats och från håll.

-       Rent estetiskt går vi tillbaka och skapar ljuskällor som påminner om den belysning som Riddarholmen hade för hundra år sedan. Då var det lyktor som klädde kajerna och lyste upp ön kvälls- och nattetid. Utöver att det blir vackert kommer också energiförbrukningen att minska då de nya lamporna är miljösäkrade, säger Ulrika Nylander.

Den som vill vila benen under promenaden kan göra det på någon av alla de nya bänkar som kommer att placeras ut längs kajerna. Bänkarna, som är i ek, är tillverkade av ekar från Visingsö, ursprungligen planterade på 1830-talet för att användas till flottans framtida skeppsbygge.

Miljövänliga pendelbåtar
Ett annat tillskott är att Statens fastighetsverk, vid kajen nära tunnelbanan, skapar nya kajplatser för pendelbåtar. Här byggs en särskild nätstation så att miljövänliga elbåtar ska kunna snabbladdas. SFV bygger också fler låsbara cykelställ och förbättrar cykelparkeringen.

-       Det är lite rörigt nu och en tid framöver men vi hoppas att alla besökare till Riddarholmen - nya som gamla - ska tycka att det är mödan värt, att vårt markarbete och alla nya tillskott blir ett lyft för helheten, säger Ulrika Nylander.

Det nu pågående projektet på Södra Riddarholmshamnen är det största i förnyelsen och beräknas vara klart hösten 2016. Därefter fortsätter Statens fastighetsverk med andra delar av Riddarholmen.

För mer information kontakta:

Ulrika Nylander, fastighetschef Statens fastighetsverk, 010 478 72 86, ulrika.nylander@sfv.se

Lotta Lehmann, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 70 31, lotta.lehmann@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Mer information om projektet på Riddarholmen: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/byggprojekt/stockholm/riddarholmens-yttre-miljo1/riddarholmens-yttre-miljo/

Kortfakta Riddarholmen

Riddarholmen, som först kallades Kidskär, låg ursprungligen i utkanten av Stockholm. Under medeltiden uppfördes ett kloster på ön som fick namnet Gråmunkeholmen. Under stormaktstidens exploatering och den efterföljande lokaliseringen av statlig verksamhet blev holmen en central del i det framväxande Stockholm. En livlig hamnverksamhet bidrog till att holmen länge behöll sin centrala position.

Riddarholmen utgör idag en unik miljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Det gäller så väl de enskilda byggnaderna som stadsdelen som helhet. Senare tiders nya trafikleder har gjort Riddarholmen till en avskuren del mitt i storstaden. SFV:s vision är att återskapa holmen som en attraktiv del i staden, väl värd ett besök.

Film om Riddarholmen: http://s3m.io/1vI6mAI

Nattillustration som visar belysningen - Andersson Jönsson LandskapsarkitekterNattillustration som visar belysningen - Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Citybanans arbetsområde är borttaget och vi arbetar för fullt för att återställa marken. Asfalten från 1960-talet tas bort och ersätts med fin, skandinavisk äldre gatsten. När vi är klara kommer turister, stockholmare och alla som arbetar på ön att få ett fint promenadstråk från öns södra entré och hela vägen längs kajen.
Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Rent estetiskt går vi tillbaka och skapar ljuskällor som påminner om den belysning som Riddarholmen hade för hundra år sedan. Då var det lyktor som klädde kajerna och lyste upp ön kvälls- och nattetid. Utöver att det blir vackert kommer också energiförbrukningen att minska då de nya lamporna är miljösäkrade.
Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Det är lite rörigt nu och en tid framöver men vi hoppas att alla besökare till Riddarholmen - nya som gamla - ska tycka att det är mödan värt, att vårt markarbete och alla nya tillskott blir ett lyft för helheten.
Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk