"Mot högre höjder" - Borgholms slottsruin får ny femårig utvecklingsplan

Report this content

Statens fastighetsverk, förvaltare av Borgholms slottsruin, och Borgholms kommun, ansvariga för slottsruinens publika verksamhet, gick 2012 samman kring en femårig utvecklingsplan. Genom samarbetet och en rad utvecklingsinsatser har Borgholms slottsruin stärkt sin position som Ölands ledande historiska besöksmål. För att fortsätta den positiva utvecklingen har de båda parterna idag undertecknat en ny femårig gemensam plan ”Mot högre höjder – Utvecklingsplan för Borgholms slottsruin och dess värden, år 2019-2023.

Statens fastighetsverk och Borgholms kommun var redan 2012 överens om att en gemensam plan med högt ställda mål och tydliga strategier var nyckeln för att utveckla Borgholms slottsruin, en av Sveriges mest omtyckta historiska miljöer. Det var också skälet till att en femårig utvecklingsplan tecknades. Genom de satsningar som genomförts sedan dess kan Borgholms slottsruin idag erbjuda små och stora besökare en mångfald av nya upplevelser. Utöver en ny utställning om slottets och Ölands historia har barnverksamheten utökats och ett café och ett tornrum för kontemplation kommit till. Slottsruinen har också fått ett alldeles eget spöke.

Även statistiken visar att satsningen varit framgångsrik. Antalet intäktsskapande besökare har sedan 2011 ökat med 47 procent och intäkten per besökare med 82 procent.

-       Vår tidigare utvecklingsplan för Borgholms slottsruin, med gemensamma mål och konkreta insatser, har varit avgörande för den positiva utvecklingen. Det känns därför både självklart och roligt att idag få underteckna en ny femårig utvecklingsplan. Utöver att säkerställa ett hållbart lokalt engagemang kring våra kulturfastigheter, dess bevarande och utveckling blir planen ett användbart redskap i vårt gemensamma utvecklingsarbete, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Ökad tillgänglighet, välkomnande entréområde och bättre öppettider

Den nya planen ”Mot högre höjder – Utvecklingsplan för Borgholm slottsruin och dess värden, år 2019-2023” har åtta kvantitativa och kvalitativa mål. Bland annat ska öppettiderna utökas och slottsruinens andra våning bli tillgänglig även för besökare med funktionsvariationer och barnvagnar. I planen finns konkreta planer som att installera en hiss i slottsruinen, att göra Slottsskogen och alvaret runt slottsruinen mer välkomnande samt att utveckla barnverksamheten. Även en ökad samverkan med kringliggande besöksmål i regionen, i SFV:s förvaltning och andras, planeras.

-       Dagens undertecknande av en ny femårig gemensam utvecklingsplan för Borgholms slottsruin innebär att vi kan fortsätta arbetet med att stärka slottsruinens ställning som en attraktiv och spännande historisk miljö med hög tillgänglighet. Det här är ett arbete som gagnar våra besökare och närboende men också öns besöksnäring eftersom utvecklingen av Borgholm slottsruin är viktig för Öland som destination, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta:

Jan-Åke Johansson, slottschef Borgholm slottsruin, 0485 880 72, jan-ake.johansson@borgholm.se

Claes Brunius, specialist affärsutveckling, Statens fastighetsverk, 010 478 75 14, claes.brunius@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Vår tidigare utvecklingsplan för Borgholms slottsruin, med gemensamma mål och konkreta insatser, har varit avgörande för den positiva utvecklingen. Det känns därför både självklart och roligt att idag få underteckna en ny femårig utvecklingsplan. Utöver att säkerställa ett hållbart lokalt engagemang kring våra kulturfastigheter, dess bevarande och utveckling blir planen ett användbart redskap i vårt gemensamma utvecklingsarbete.
Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
- Dagens undertecknande av en ny femårig gemensam utvecklingsplan för Borgholms slottsruin innebär att vi kan fortsätta arbetet med att stärka slottsruinens ställning som en attraktiv och spännande historisk miljö med hög tillgänglighet. Det här är ett arbete som gagnar våra besökare och närboende men också öns besöksnäring eftersom utvecklingen av Borgholm slottsruin är viktig för Öland som destination.
Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande