Namnkunniga arkitekter anlitas för Nationalmuseums renovering

Wingårdh Arkitektkontor i samarbete med Wikerstål Arkitekter får av Statens fastighetsverk (SFV) det viktiga uppdraget att genomföra projektering för Nationalmuseums huvudbyggnad. Wikerståls gedigna kompetens kring att arbeta i kulturhistoriska miljöer kombineras med Wingårdhs erfarenhet av publika byggnader och rutin av stora och komplicerade projekteringar.

SFV:s upphandling gällande arkitektuppdraget för Nationalmuseums huvudbyggnad är nu avslutad. Det blir Wingårdh Arkitektkontor i samarbete med Wikerstål Arkitekter som får ta sig an uppgiften som omfattar projektering till och med bygghandling.

-          Renoveringen av Nationalmuseum är en komplex uppgift som kräver bred kompetens, fokus på rätt saker och lyhördhet för olika behov såväl museiverksamhetens som byggnadens. Vi är mycket nöjda med den valda arkitektkonstellationen och ser fram emot ett givande samarbete i den kommande processen, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Uppdraget innebär flera tekniska utmaningar, framförallt klimatanpassning för olika typer av konstverk i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Större delen av byggnaden ska användas för publika ändamål samtidigt som konsten ska tas om hand på ett säkert sätt.

Delat uppdragsansvar

Uppdraget kommer att ledas av Cecilia Ström på Wingårdh Arkitektkontor och Erik Wikerstål på Wikerstål Arkitekter som båda blir ansvariga arkitekter.

-          Vi har fått två mycket erfarna arkitektkontor med oss vilket känns bra. Wingårdh har bred erfarenhet av både om-, till- och nybyggnad. De har mycket på fötterna då det gäller projektering av komplexa projekt. I kombination med Wikerstål Arkitekter vars verksamhet främst omfattar restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverk, tror vi oss ha fått en perfekt mix, säger Cecilia Brännvall, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Projekteringen gällande Nationalmuseums huvudbyggnad påbörjas nu i september och väntas pågå till augusti 2014.

Bakgrund till renoveringen                                                                                           

Nationalmuseum invigdes 1866. Under årets lopp har museibyggnaden disponerats om, byggts om och moderniserats för att anpassas till verksamhetens utökade behov. Byggnaden håller idag inte gängse internationell standard i fråga om säkerhet, klimat, brandskydd, arbetsmiljö och logistik och måste därför genomgå en omfattande modernisering och renovering för att tillgodose moderna verksamhets- och myndighetskrav.

Arkitekternas tidigare uppdrag

Wingårdh Arkitekter har tidigare stått bakom bland annat House of Sweden i Washington DC, Svenska ambassaden i Berlin, Kontrolltornet på Arlanda och Universeum i Göteborg. Wikerstål Arkitekter har bland annat haft stora uppdrag gällande Kalmar slott, Borgholms slott och Varbergs fästning.

För mer information kontakta:

Lenka Medin, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 10, lenka.medin@sfv.se

Sören Steffensen, vvd på Wingårdh Arkitektkontor AB och ombud för arkitektkonstellationen, 031 743 70 11, soren.steffensen@wingardhs.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media